مطالب و اخبار آموزشی پژوهشی و تحلیلی درباره آموزش قرآن در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

 

اهميت لوحه روخواني قرآن در دوره ابتدايي

 

استاد غلام عباس سرشور خراساني

 

پيامبر اعظم اسلام :

مُعَلِّمُ الْقُرْآنِ وَ مُتَعَلِّمُه ‌وَ يَسْتَغْفِرُ لَه‌و کُلُّ شَيْءٍ حَتَّي الْحوتُ فِي الْبَحْرِ

همه‌ي موجودات عالم حتي ماهي در دريا، براي کسي که قرآن را ياد مي‌دهد

و کسي که قرآن را ياد مي‌گيرد، از خدا طلب آمرزش مي‌کند.               

                                                                         مُستدرک الوسائل، ج4، ص235

    هدف آموزش قرآن در دوره‌ي ابتدايي و راهنمايي، دستيابي دانش‌آموزان به سواد قرآني است. به‌طور ساده کسي از سواد قرآني برخوردار است که قرآن کريم را به‌راحتي و رواني مي‌خواند، معناي عبارات و آيات ساده و پرکاربرد قرآن را مي‌فهمد، با پيام‌هاي زندگي‌ساز آن که موجب سعادت دنيا و آخرت است، آشناست و بالاخره تمام اين مهارت‌ها و دانش‌ها را ضمن انس با قرآن کريم يعني خواندن روزانه و مستمر آن، حفظ کرده و به‌تدريج ارتقاء مي‌بخشد. به عبارت ديگر سواد قرآني، دانش و مهارت پايه و اوليه براي بهره‌گيري مادام‌العمر از قرآن کريم است.

     برنامه‌ي آموزش قرآن از محتوا و روشي برخوردار است تا بتواند دانش‌آموزان را در پايان دوره‌ي راهنمايي به هدف فوق برساند. از اين رو هر چند محتواي اين برنامه در دوره‌ي ابتدايي از مواد مختلفي تشکيل شده است اما مهم‌ترين هدف آموزش قرآن در دوره‌ي ابتدايي، دستيابي به توانايي خواندن قرآن کريم است. دستيابي به اين هدف بيش از هر چيز به بهره‌گيري صحيح از لوحه‌هاي آموزش قرآن به‌ويژه در پايه‌هاي اول تا سوم ابتدايي وابسته است. به‌نحوي که اگر به هر دليل اين کار درست انجام نشود، کسب مهارت روخواني قرآن به خصوص براي دانش‌آموزان متوسط به پايين تضمين کافي نخواهد داشت.

     از اين رو توصيه اکيد مي‌شود که مديران محترم مدارس ابتدايي در تهيه لوحه‌هاي آموزش قرآن سعي کامل داشته و بر استفاده‌ي مستمر آموزگاران از اين لوحه‌ها در کلاس‌ها‌ي آموزش قرآن به‌طور دقيق نظارت کرده و در صورت نياز ايشان را راهنمايي کنند.

اهميت و ضرورت استفاده از لوحه

     توجه و دقت موجب افزايش و عمق يادگيري مي‌شود. آموزش روخواني قرآن با استفاده از لوحه و با اشاره به بخش‌هاي کلمات و عبارات، امکان توجه و دقت بيش‌تر به حرکات و ترکيب‌ها را فراهم آورده و موجب کسب مهارت در صحيح خواندن آن‌ها مي‌شود. اين امر به خصوص کمک مي‌کند تا دانش‌آموزان در صحيح خواندن عبارات جديد از ساير بخش‌هاي قرآن کريم، مهارت کافي به‌دست آورند تا يادگيري به معناي دقيق کلمه اتفاق افتد. از اين رو لوحه‌هاي آموزشي قرآن در برنامه‌ي فعلي اين آموزش، مهم‌ترين و ضروري‌ترين ابزار آموزش است که بدون آن، آموزش به طور کامل انجام نشده و با اختلال جدي روبه‌رو مي‌شود.

محتواي لوحه‌هاي آموزش قرآن

      لوحه‌هاي آموزش قرآن حاوي کليه‌ي سوره‌ها، جداول، کلمات و عبارات قرآني کتاب آموزش قرآن است. اين لوحه‌ها کاملاً مانند صفحات کتاب درسي دانش‌آموزان مي‌باشد که هر صفحه‌ي کتاب درسي در يک يا دو لوحه طراحي شده است.

روش آموزش لوحه‌هاي قرآن

     از آنجا که دانش‌آموزان در چند ماه اول سال تحصيلي در پايه اول ابتدايي، قادر به شناخت و خواندن حروف و حرکات نيستند، همان‌طور که در کتاب دانش‌آموزان و نيز راهنماي معلم آموزش قرآن توضيح داده شده است، خواندن کلمات و آيات سوره‌هاي کتاب درسي به صورت کلي‌خواني انجام مي‌شود و دانش‌آموزان با نگاه به شکل کلي آيات و عبارات،‌آن‌ها را به صورت دسته‌جمعي مي‌خوانند. از اين رو لوحه‌هاي آموزش قرآن در پايه اول به دو شکل زير آموزش داده مي‌شود.

الف- آموزش لوحه‌ي سوره‌ها

     آموزگار همراه با پخش قرائت يک سوره از نوار آموزشي، به‌وسيله‌ي خط‌بر، زير کلمات سوره را نشان مي‌دهد تا دانش‌آموزان با نگاه به آن‌ها و هم‌زمان با شنيدن قرائت نوار، همراه با آن، عبارات قرآني را به صورت دسته‌جمعي بخوانند.

     خواندن سوره‌ها در پايه‌ي اول به صورت کلي‌خواني انجام مي‌شود، يعني دانش‌آموزان بدون شناخت حروف و حرکات، فقط با شنيدن تلفظ کلمات و عبارات از نوار و با ديدن شکل کلي آن‌ها از روي لوحه، عبارات و آيات سوره‌هاي کتاب درسي را مي‌خوانند. توجه داشته باشيد که اصطلاحاً به اين نحوه‌ي خواندن روخواني نمي‌گوييم.

ب- آموزش لوحه‌هاي روخواني

     اين بخش از آموزش مهم‌ترين فعاليت آموزش قرآن و مقصود اصلي از تهيه لوحه‌هاي آموزش قرآن است. اين کار با تمام اهميت و تأثيري که در يادگيري دارد بسيار ساده انجام مي‌شود به‌شرط آن که آموزگار با روش صحيح‌ ِ اشاره کردن به حرکات و بخش‌هاي کلمات آشنا باشد.

     آموزگار به هيچ‌وجه نبايد کلمات و عبارات لوحه‌ها را بخواند تا دانش‌آموزان آن‌ها را تکرار کنند؛ بلکه فقط با نشان دادن حرکات و بخش‌ها به شيوه‌اي که بيان خواهد شد، از دانش‌آموزان مي‌خواهد که همراه با اشاره‌ي او، بخش‌هاي کلمات را به‌طور دسته جمعي بخوانند.

     تذکر: در پايه‌ي دوم و سوم کليه لوحه‌ها اعم از سوره‌ها و عبارات قرآني، ابتدا به شيوه‌ي مذکور در همين بند، آموزش داده مي‌شود و سپس در زمان پخش قرائت سوره‌ها از نوار آموزشي، آموزگار همراه پخش قرائت نوار، مانند کلاس اول فقط به زير کلمات سوره‌ها اشاره مي‌کند تا دانش‌آموزان با نگاه به لوحه و همراه با شنيدن نوار، کلمات و آيات سوره‌ها را به‌طور دسته‌جمعي بخوانند.

نحوه‌ي اشاره‌ي صحيح به بخش‌هاي کلمات

     اشاره‌ي صحيح و فنـّي به حروف و حرکات، از مهم‌ترين گام‌هاي اوليه در آموزش روخواني قرآن است. اين امر منجر به بازشناسي حروف و حرکات و دقت در صحيح خواندن آن‌ها و ترکيب بخش‌هاي کلمات توسط دانش‌آموزان مي‌شود. کسب اين مهارت در روخواني قرآن، هم‌چون جايگاه شناخت حروف و حرکات در خواندن و نوشتن زبان فارسي و نيز يادگيري چهار عمل اصلي در رياضي از اهميت خاصي برخوردار است. اگر اين آموزش صحيح و کامل انجام شود، مهم‌ترين سنگ بناي مهارت خواندن صحيح قرآن گذاشته شده است و در صورتي که اين گام صحيح برداشته نشود، حتي در سال‌هاي بالاتر نيز بايد اين مرحله از آموزش با دقت طي شود.

     اشاره به حروف و حرکات معمولاً به کمک خط‌بر يا وسيله‌اي مانند خط‌کش انجام مي‌شود. از آنجا که هنگام اشاره کردن، دست يا ثابت است و يا متحرک روش صحيح اشاره در دو بخش زير توضيح داده مي‌شود.

     الف- اشاره‌ي ثابت: در اين نوع اشاره دست ثابت است. اين شکل از اشاره در موارد زير انجام مي‌شود.

     1- اشاره به حرکات « ﹷﹻﹹ » در بخش‌هاي داراي اين‌گونه حرکات؛ مانند:   خُـلِـق

     آموزگار در حالي‌که با خط‌بر يا وسيله‌ي مشابه ديگري به حرکت « » اشاره مي‌کند از دانش‌آموزان مي‌خواهد که همه با هم بگويند «خُـ » ممکن است در يکي دو بار اول، برخي از دانش‌آموزان به جاي اينکه بگويند « خُـ » بگويند « اُ ». به آن‌ها تذکر مي‌دهيم هر حرکت را با حرف آن بخوانند. سپس با کمي مکث به حرکت « » اشاره مي‌کنيم تا دانش‌آموزان بگويند    « لِـ » و آنگاه به حرکت « » اشاره مي‌شود تا آن‌ها بگويند « قَ ».

     اين روش در تمام موارد اشاره به حرکات و بخش‌ها به صورت ثابت يا متحرک انجام مي‌شود.

      2- اشاره به تنوين «- ً-ٍ -ٌ » : اشاره به تنوين مانند اشاره به حرکات کوتاه است؛ يعني براي اشاره به تنوين، دست ثابت است و به «-ً » يا «- » يا «-ٌ » اشاره مي‌شود، مانند:

حَـرَجًـا                    اَحَـدٍ                    وَ لَـدٌ

     در کلمه‌ي « حَـرَجًـا » آموزگار به « » اشاره مي‌کند تا دانش‌آموزان بگويند « حَـ » و سپس به « » اشاره مي‌کند تا دانش‌آموزان بگويند « رَ » و آنگاه به «-ً » اشاره مي‌کند تا دانش‌آموزان بگويند « جَن ». هم‌چنين در کلمه‌ي « اَحَـدٍ » آموزگار به « -ٍ » اشاره مي‌کند تا دانش‌آموزان بگويند « دِن ». در کلمه‌ي « وَلَـدٌ » نيز آموزگار به « -  » اشاره مي‌کند تا دانش‌آموزان بگويند : « دُن ».

     توضيح: دقت کنيد فلش‌ها در کلمات فوق فقط نشان دهنده‌ي اشاره شما به حرکات است، نه اين‌که بايد اين فلش‌ها رسم شود.

      ب- اشاره‌ي متحرک: در اين نوع اشاره، دست حرکت مي‌کند. اين شکل از اشاره در موارد زير پيش مي‌آيد.

     1- اشاره از حرف به سوي حرکات بلند ( ا ، يـ ، ي ، و ) در بخش‌هاي داراي اين‌گونه ترکيبات، مانند:   نـوحـيـهـا

      آموزگار در حالي که به کمک خط بر، از حرف « نـ » به سوي صداي « و » اشاره مي‌کند، دانش‌آموزان مي‌گويند « نـو » آن‌گاه از حرف « حـ » به سوي صداي « ايـ » اشاره شده و آن‌ها مي‌گويند « حيـ » و بالاخره از حرف « هـ » به سوي « ا » اشاره مي‌شود تا بگويند « ها ».

     توجه داريد که فلش‌ها فقط مسير حرکت دست را نشان مي‌دهد، نه اين‌که بايد اين فلش‌ها رسم شود.

     تبصره : اشاره به الف مقصوره ( ٰ ) دو حالت دارد، چنان‌چه الف مقصوره روي حرف باشد مانند کلمه « هـٰذا » به آن  اشاره مي‌شود تا دانش‌آموزان بگويند « ها »؛ و چنان‌چه الف مقصوره روي پايه « ي » باشد در اين صورت مثل صداي بلند اشاره مي‌شود؛ مانند کلمه‌ي « هُـدي » که از حرف « د » به سوي « ٰ » اشاره مي‌شود تا دانش‌آموزان بگويند « دا ».

     2- اشاره از حرکت کوتاه به سوي حرف ساکن – که در پايه اول علامت ندارد –  مانند :    اَمـهِـلـهُـم

     آموزگار از حرکت « » به حرف « مـ » اشاره مي‌کند تا دانش‌آموزان بگويند « اَمـ » ، آن‌گاه از صداي « » به حرف « لـ » اشاره مي‌کند تا بگويند « ـهِلـ » و سپس از حرکت « » به حرف    « ـم » اشاره مي‌شود تا بگويند « ـهُم ».

     نکته: ازآن‌جا که درکتاب آموزش قرآن پايه‌ اول ابتدايي، هيچ نماد جديدي از رسم‌الخط قرآن نسبت به رسم‌الخط فارسي آموزش داده نمي‌شود، علامت سکون (-ْ ) نيز به کارنرفته است؛ ولي اين علامت از پايه‌ دوم به بعد به کار مي‌رود.    

     3- اشاره به تشديد در بخش‌هاي داراي حرف مشدّد مانند:   حَـقَّ

     آموزگار در حالي‌که از حرکت کوتاه « » به سوي علامت تشديد اشاره مي‌کند، دانش‌آموزان مي‌گويند « حَـقـ » آن گاه آموزگار پس از کمي مکث، با توجه به حرکت حرف تشديد، به صورت ثابت يا متحرک به آن حرکت اشاره مي‌کند. در مورد مثال بالا با اشاره‌ي ثابت به حرکت « » اشاره مي‌شود و بچه‌ها مي‌گويند « قَ »؛ دو مثال ديگر:

لَـمّـا                 نُـنَـجّـي

     آموزگار در کلمه‌ي « لَمّـا » ابتدا از حرکت « » به سوي علامت تشديد و آن‌گاه پس از مکث از حرف « مـ » به سوي صداي « ـا » اشاره مي‌کند. در کلمه‌ي دوم نيز، ابتدا به حرکت      « » ، سپس از حرکت « » به سوي تشديد و آن گاه پس از کمي مکث، از حرف « جـ » به سوي صداي « ي » اشاره مي‌شود.

     نکته : وجود کمي مکث بين اشاره به بخش اول حرف مشدّد و بخش دوم آن ضروري است. اين امر به خوبي به دانش‌آموزان مي‌آموزد که حرف داراي تشديد در واقع دو حرف است و دوبار خوانده مي‌شود.

چند تذکر مهم

     1- از دانش‌آموزان بخواهيد که هم‌زمان با اشاره‌ شما، بخش‌ها وکلمات را به صورت دسته‌جمعي بخوانند. ممکن است برخي از دانش‌آموزان، بخش‌ها را زودتر يا ديرتر از اشاره‌ شما بخوانند؛ ازآن‌ها بخواهيد با اشاره بخوانند وعقب وجلو نيفتند.

     2- در آموزش لوحه‌ها، ابتدا دانش‌آموزان به روش فوق، کلمات و عبارات را دسته‌جمعي مي‌خوانند و پس از کمي تمرين، خوب است با اشاره‌ي آموزگار خواندن به صورت انفرادي نيز انجام‌شود. پرسش انفرادي را هميشه از دانش‌آموزان قوي‌تر آغاز کنيد.

     3- لازم نيست دانش‌آموزان لوحه‌ي درس را در يک جلسه آن‌قدر تکرار کنند تا همه‌آن‌هاکلمات‌را به صورت روان بخوانند؛ بلکه تمرين و تکرار هر لوحه در يک جلسه به آمادگي دانش‌آموزان و شوق و رغبت آن‌ها بستگي دارد. تمرين در فرصت‌هاي بعدي، به‌تدريج آن‌ها را به مهارت مورد انتظار مي‌رساند.

     4- لوحه را در محل مناسب نصب کنيد به‌گونه‌اي که همه‌ي دانش‌آموزان بتوانند به‌راحتي‌آن را ببينند و حتي‌الامکان به‌گونه‌اي باشد که بدون انعکاس نور، کلمات به‌طور واضح ديده شود.

مناسب‌ترين شيوه‌ي خواندن دانش‌آموزان

     زماني که دانش‌آموزي مي‌خواهد عبارات قرآني را، بدون اشاره‌ي آموزگار از روي لوحه يا کتاب درسي بخواند، مناسب‌ترين شيوه براي خواندن کلمات، آن است که دانش‌آموز با ديدن هر بخش از کلمه، همان بخش را بلند بخواند؛ يعني لازم نيست که دانش‌آموز ابتدا در ذهن‌خود، همه‌ي بخش‌هاي کلمه را مرور کند سپس آن را يک‌جا بخواند. با تأکيد بر نحوه‌ مناسب خواندن، کمک کنيد تا دانش‌آموزان بدون اضطراب، کلمات را به روش صحيح، شمرده و آرام بخوانند. سرعت خواندن بخش‌ها با توجه به تمرين و توانايي فردي دانش‌آموزان به‌تدريج افزايش مي‌يابد.

+  ۸۷/۰۳/۲۵  رضا نباتی | 

اولین روش پيشنهادي حفظ قرآن كريم در مدت يكسال
30 دوره 10 روزه هر ده روز يك جزء

نويسنده : سيد مهدي فاطميان

به نقل از وبلاگ اطلاعات قرآنی      http://seraj.persianblog.ir  

مرحله اول - حفظ پنج جزء اول

دهه اول حفظ جزء اول / 5 روز

اول هر روز 4 صفحه حفظ مي كند و در هر روز قبل از شروع حفظ 4 صفحه روز قبل را يك بار تكرار مي كند. مثلا روز سوم 4 صفحه 2 روز قبل را و روز پنجم 16 صفحه چهار روز گذشته را تكرار مي كند. 5 روز دوم هر روز 10 بار يك جزء را تكرار مي نمايد.

دهه دوم حفظ جزء دوم / 5 روز اول به همان ترتيب هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد، در هر روز قبل از شروع به حفظ برنامه آن روز، محفوظات روز قبل و روزهاي گذشته اين دهه را تكرار مي كند. 5 روز دوم يك روز جزء 2 را فقط تكرار مي كند و 4 روز بعدي هر روز 5 بار يا بيشتر 2 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء سوم / 5 روز اول طبق روزهاي پنج گانه گذشته حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سوم را تكرار مي نمايد و چهار روز ديگر هر روز 3 جزء را 3 بار تكرار كند.

دهه چهارم حفظ جزء چهارم / 5 روز اول طبق برنامه روزهاي پنج گانه گذشته هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم تكرار جزء 4 و 4 روز ديگر هر روز 3 بار 4 جزء را تكرار نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء پنجم / 5 روز اول طبق برنامه هر روز 4 صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم تكرار جزء 5 و 4 روز ديگر هر روز 2 بار يا بيشتر 5 جزء را تكرار مي نمايد. 5 روز فاصله هر روز 3 بار 5 جزء را تكرار مي نمايد.

مرحله دوم حفظ پنج جزء دوم

دهه اول حفظ جزء ششم / 5 روز

اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء ششم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر 6 جزء را هر روز 2 بار تكرار مي نمايد.دهه دوم حفظ جزء هفتم/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هفتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر روز 2 بار هفت جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هشتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار يا بيشتر جزء 8 را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء نهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار يا بيشتر جزء 9   را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء دهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء دهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز 10 جزء را   يك بار يا بيشتر تكرار مي نمايد.

15 روز فاصله / هر روز 10 جزء را يك بار يا بيشتر تكرار مي نمايد.

120 روز دوره حفظ 10 جزء
در اين مرحله انتظار است كه انشاءالله 10 جزء به خوبي حفظ و تثبيت شده باشد.

 مرحله سوم حفظ پنج جزء سوم

 دهه اول حفظ جزء يازده / 5 روز اول

هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء يازدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 11 جزء را تكرار مي نمايد.

 دهه دوم حفظ جزء دوازده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء دوازدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر روز يك بار دوازده جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء سيزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سيزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 13 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء چهارد ه/ 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء چهاردهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز يك بار 14 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء پانزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء پانزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر روز 15 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

15 روز فاصله / هر روز 15 جزء را يك بار تكرار مي نمايد.

 مرحله چهارم حفظ پنج جزء چهارم

دهه اول حفظ جزء شانزده / 5

روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء شانزده را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 16 جزء را تكرار مي نمايد.     

دهه دوم حفظ جزء هفده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هفدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 17 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء هجده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء هجدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 18 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء نوزده / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء نوزدهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 19 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء بيست / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيستم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 20 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

16 روز فاصله / هر دو روز 20 جزء را تكرار مي نمايد.(هر روز 10 جزء)

121 روز براي حفظ 10 جزء دوم مرحله پنجم

حفظ پنج جزء پنجم

دهه اول حفظ جزء بيست و يك / 5 روز

 اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و يكم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 21 جزء را تكرار مي نمايد.     

دهه دوم حفظ جزء بيست و دوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و دوم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 22 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء بيست و سوم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و سوم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 23 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء بيست و چهارم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و چهارم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 24 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء بيست و پنجم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و پنجم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 25 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

10 روز فاصله / هر دو روز يكبار 25 جزء را تكرار مي نمايد.

پايان حفظ 25 جزء (پنج جزء پنجم) مدت 60 روز.

 30 روز صرف حفظ 25 جزء بحول الله و قوته

 مرحله ششم حفظ پنج جزء ششم

 دهه اول حفظ جزء بيست و ششم / 5 روز

اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و ششم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 26 جزء را تكرار مي نمايد.     

دهه دوم حفظ جزء بيست و هفتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و هفتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 27 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه سوم حفظ جزء بيست و هشتم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و هشتم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز بعدي هر دو روز يك بار 28 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه چهارم حفظ جزء بيست و نهم / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء بيست و نهم را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز يك بار 29 جزء را تكرار مي نمايد.

دهه پنجم حفظ جزء سي ام / 5 روز اول هر روز چهار صفحه حفظ و تكرار مي نمايد. روز ششم جزء سي ام را 10 بار يا بيشتر تكرار مي نمايد. چهار روز ديگر هر دو روز 30 جزء را   يك بار تكرار مي نمايد.

14 روز فاصله 

      با حمد و ثناي الهي و بحول و قوت او جل جلاله كه به حق و راستي قرآن را بر بنده اش حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نازل فرمود و با توسل به چهارده معصوم (صلوات الله عليهم) و براي سلامتي و تعجيل در فرج حضرت ولي عصر (صلوات الله عليه) هر دو روز يك بار يك ختم قرآن در مدت چهارده روز مي نمايد.

دومين روش پيشنهادي حفظ قرآن كريم در يكسال

برنامه حفظ قرآن بعون الله تعالى در هشت مرحله ( در مدت يك سال )

1ـ مرحله اول : هر روز 3 صفحه حفظ و تكرار :ِ قبل از شروع با شنيدن يك بار نوار ترتيل و يا در صورت حضور در مدارس حفظ قرآن از هم خوانى استفاده مى نمايد .

قبل از حفظ نيز از ترجمه زير نويس و يا در صورت امكان از مفهوم و تفسير مختصر بهره مند شود .

در ابتداء 5  روز اول هفته را هر روز به ترتيبى كه گفته شد حفظ و تكرار مى نمايد ، هر روز قبل از شروع به حفظ جديد محفوظات روزهاى قبل همان هفته را تكرار مى نمايد ، بعد از اين 3 صفحه روز را حفظ و تكرار مى نمايد .

در هفته هاى اول چون مقدار محفوظات كم است برنامه تكرار و دوره سبك و آسان مى باشد در هفته سوم كه محفوظات قبلى در حد دو جزء مى رسد هر روز ضمن تكرار محفوظات هفته جارى و حفظ 3 صفحه همان روز تمام محفوظات قبلى را نيز روزى يك بار تكرار مى نمايد .

 در پايان هفته پنجم حفظ و تكرار 75 صفحه به پايان رسيده است ، هفته ششم هر روز يك بار 75 صفحه را تكرار مى نمايد به مدت 6 روز و جمعه را استراحت مى نمايد .

 2ـ مرحله دوم : حفظ 75 صفحه دوم ;   در هفته هر روزى 3 صفحه حفظ و تكرار مى نمايد ، پنجشنبه و جمعه را استراحت و يا در صورت نياز عقب افتادگى احتمالى را جبران مى نمايد .

 در 5 روز هفته هر روز يك بار تمام محفوظات را تا سقف 5 جزء در روز مرور مى نمايد . در پايان هفته پنجم به پايان حفظ 150 صفحه كه تا پايان سوره مباركه انعام مى باشد رسيده است . كه برابر با يك چهارم كل قرآن مى باشد .

 هفته ششم هر روز معادل 5 جزء تكرار مى نمايد و روز هفتم را استراحت مى كند .

150 صفحه را مى تواند به اين صورت مرور كند : 1 روز سه سوره   مباركه بقره ، آل عمران و نساء و 1 روز سوره هاى مائده ، انعام ، و بقره . و روز ديگر سوره هاى آل عمران ، نساء ، مائده و انعام ، لكن در   صورت امكان در هفته ششم از مرحله دوم اگر هر روز 150 صفحه را 1 بار تكرار نمايد ترجيح دارد و در هر حال روز هفتم هفته را استراحت نمايد .

 3ـ مرحله سوم : حفظ 75 صفحه سوم ; با همان روش كه در دو مرحله قبلى توضيح داده شد حفظ و تكرار 3 صفحه در هر روز از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و روزهاى پنج شنبه و جمعه جهت استراحت و يا جبران عقب افتادگى روزهاى گذشته اختصاص دارد .

 در هر روز بعد از حفظ و تكرار 3 صفحه معادل 100 صفحه از محفوظات قبلى در آن روز مرور مى شود ، و بدين ترتيب در هر هفته تمام محفوظات به انضمام محفوظات هفته جارى چند بار تكرار مى گردد . هفته ششم از مرحله سوم هر 2 روز 1 بار تمام محفوظات را يك بار تكرار مى نمايد و يا مى تواند هر روز فقط 100 صفحه تكرار كند و روز هفتم را استراحت نمايد .

 4ـ مرحله چهارم : حفظ 75 صفحه چهارم ;   به همان روش مراحل قبل اين مرحله را نيز با حفظ و تكرار و مرور انشاء الله تعالى به پايان مى رساند .

در پايان هفته پنجم از اين مرحله به صفحه 300 مى رسد ، صفحه 301 را نيز حفظ كند تا حفظ 15 جزء كامل شود . هفته ششم از اين مرحله را با مرور هر روز 5 جزء تمام 15 جزء را 2 بار تكرار و روز هفتم هفته را استراحت مى نمايد .

5 ـ مرحله پنجم : حفظ 75 صفحه پنجم ;   هر هفته در 5 روز اول هفته هر روز طبق برنامه 3 صفحه حفظ مى نمايد ، و هر روز حدود 5 جزء مرور مى كند ، 2 روز پايان هفته را استراحت و يا در صورت نياز براى جبران عقب افتادگى صرف مى نمايد .

در پايان هفته پنجم از مرحله پنجم ، محفوظات ما به صفحه 375 مى رسد ، 1 صفحه ديگر را نيز حفظ

مى كنيم تا به پايان سوره مباركه شعراء برسيم . هفته ششم از اين مرحله را صرف يك بار مرور 376 صفحه مى نمايد ، در صورت تمايل ترجيح دارد كه 2 بار در اين هفته تمام محفوظات را تكرار كند ، روز هفتم را استراحت نمايد .

 6ـ مرحله ششم : حفظ 75 صفحه ششم ;   با همان شيوه مراحل قبلى پنج هفته و هر هفته پنج روز و هر روز 3 صفحه حفظ و تكرار مى نمايد ، و در روز در كنار 3 صفحه پنج جزء از محفوظات را مرور مى كند .

در واقع 25 جزء مرور در پنج روز هفته دو روز ديگر هفته را استراحت و يا صرف جبران عقب افتادگى احتمالى مى نمايد .

هفته ششم از اين مرحله را اختصاص به 1 بار تكرار كليه محفوظات مى دهد .

در مرحله ششم مجموعه صفحات حفظ شده به 450 صفحه مى رسد ، بهتر است 2 صفحه پايانى سوره مباركه صافات را نیز حفظ نموده ، به اول سوره مباركه   ( ص) برسد ، خوب است در پايان هر روز و هر مرحله سجده شكرى به پيشگاه حضرت حق تقديم نمائيم به اميد آنكه كار ما مقبول خداى تعالى واقع شود ، و همزمان دعاى مختصرى در همان سجده جهت موفقيت كامل و تحصيل رضاى خداى حنّان منّان بنمائيم .

 7ـ مرحله هفتم : حفظ 75 صفحه   هفتم ;   اين مرحله نيز با همان روش مراحل گذشته انشاء الله تعالى با نشاط و اشتياق وافر و قبلى پر از ايمان ، و اميد به اينكه هر لحظه احتمال دهيم كه خداى تعالى به بركت حضرت ولى عصر (روحى و ارواح العالمين لتراب مقدمه فداء ) به ما عنايت فرمايد و درهائى از فهم و نور قرآن و عترت

(صلوات الله عليهم )  را به روى ما بگشايد شروع   مى كنيم .

در پايان اين مرحله به صفحه 525 پايان سوره مباركه طور مى رسيم .

هفته ششم از اين مرحله را به تكرار 525 صفحه   خواهيم پرداخت انشاء الله تعالى .

 8 ـ مرحله هشتم حفظ 75 صفحه هشتم ; حفظ آخرين بخش به منظور دستيابى به حفظ كامل قرآن كريم انشاء الله تعالى مى باشد .

اين مرحله را نيز با روش مراحل گذشته به پايان مى رسانيم ، در اين جا با حفظ صفحه 604 هم كل قرآن را حفظ و هم به ختم قرآن الحمد لله موفق شده ايم . بعد از سجده شكر و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد

(صلى الله عليه و آله و سلم ) دعاى ختم قرآن از صحيفه سجاديه ( صلوات الله عليه )  را می خوانیم .

هفته ششم از این مرحله و چهار هفته دیگر از پنجاه و دو هفته را به مرور کل قرآن کریم هر هفته 1 بار

می پردازیم ، توصیه می شود این پنج هفته را   در صورت امکان هر هفته دو بار به ختم قرآن بپردازد ، یعنی 6 روز هفته هر روز 10 جزء و روز هفتم نیز استراحت نماید .

سال بعد و سالهای بعد روزی 3 جزء مرور ، با توجه به اینکه حافظ به راحتی می تواند از حفظ قرآن را بخواند و هر جزء در حد نیم ساعت طول می کشد .

با صرف 1 تا 2 ساعت در هر روز برای مرور ،   افتخار انس با قرآن و در حضور خدای تعالی بودن برای ما میسر می شود ، که شاید هیچ لذتی بالاتر از آن نباشد و تصور نشود .

+  ۸۷/۰۳/۲۵  رضا نباتی | 
چهارشنبه 22 خرداد 1387 12:11:06             شماره‌ خبر :259482

ار ابتدای سال تحصيلی جديد
طرح «ارتقای آموزش قرآن

در پايه سوم ابتدايی» اجرا می‌شود

گروه فعاليت‌های قرآنی: مرحله نخست طرح «ارتقای آموزش قرآن در پايه سوم ابتدايی» ار ابتدای سال تحصيلی جديد در مدارس كشور اجرا می‌شود.

« رضا نباتی » كارشناس قرآن دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب گفت: مرحله نخست طرح «ارتقای آموزش قرآن در پايه سوم ابتدايی» ار ابتدای سال تحصيلی جديد به منظور استمرار آموزش قرآن كريم در اين پايه تحصيلی اجرا می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ساعت‌های آموزش قرآن كريم در مدارس استمرار ندارد و بين زمان تدريس از يك هفته تا هفته آينده فاصله زيادی واقع شده است كه خود باعث قطع ارتباط دانش‌آموزان با قرآن در طول اين زمان می‌شود.

نباتی اظهار كرد: بر اساس اين طرح در يك بازه زمانی يك ماهه و به صورت فشرده، آموزش قرآن كريم در پايه سوم ابتدايی يك ساعت از هر روز مدارس را تشكيل خواهد داد تا دانش‌آموزان علاقه و انس ويژه‌ای با قرآن پيدا كنند.

 كارشناس قرآن آموزش و پرورش:
بر اساس اين طرح در يك بازه زمانی يك ماهه و به صورت فشرده، آموزش قرآن كريم در پايه سوم ابتدايی يك ساعت از هر روز مدارس را تشكيل خواهد داد تا دانش‌آموزان علاقه و انس ويژه‌ای با قرآن پيدا كنند

كارشناس قرآن وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: بعد از 30 روز آموزش مستمر قرآن در اين فاصله زمانی، در ادامه سال تحصيلی نيز در طول هفته يك ساعت به درس قرآن اختصاص پيدا خواهد كرد و نيز در هفته دو جلسه 15 دقيقه‌ای فعاليت تمرين و تكرار از روی قرآن كامل اجرا خواهد شد.

وی يادآور شد: طرح ارتقای آموزش قرآن در پايه سوم ابتدايی از اواسط آبان‌ماه سال تحصيلی جديد آغاز و تا اواخر آذرماه به مدت يك ماه در حدود 20 هزار كلاس درسی ادامه پيدا خواهد كرد و برای اجرای آن نيز تعداد 20 جلد قرآن كريم به مدارس اهدا می‌شود.

نباتی گفت: كار تأمين مدرس برای حضور در اين كلاس‌های قرآنی از تير و مردادماه سال جاری آغاز می‌شود و كلاس‌های آموزش معلمان قرآنی نيز با شروع سال تحصيلی در مهرماه برگزار می‌شود كه نظارت قوی بر اين مجموعه اقدامات و نيز ايجاد ارتباط مناسب بين معلمان و دانش‌آموزان از اولويت‌های وزارت آموزش و پرورش در اين طرح محسوب می‌شود.

وی در پايان با اشاره به اجرای طرح آموزش نماز در مهرماه سال جاری در مدارس كشور، گفت: در مهرماه سال جاری دانش‌آموزان در طول شش جلسه آموزشی، مراحل مختلف خواندن نماز را فرا می‌گيرند

+  ۸۷/۰۳/۲۳  رضا نباتی | 
سه شنبه 21 خرداد 1387 15:43:48             شماره‌ خبر :258687

85 سال با قرآن؛ بزرگداشت «زهرابيگم روستا» مدرس و مربی قرآن
گفت و گو با «زهرابيگم روستا»، خادم 92 ساله قرآن
     نگذاريد تفسيرهايم از بين بروند

دلم نمی‌خواهد اين تفسيرها از بين برود، دوست دارم چاپ شود و در اختيار علاقه‌مندان قرار گيرد تفسيری كه ساده و روان و قابل فهم برای همگان است.

صبح يك روز آفتابی خرداد ماه سال 87 به اتفاق عكاس خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به خيابان ايران كوچه شهيد «احمد مقد‌م‌فر» در محله‌ای از محله‌های مذهبی نشين و اصيل شهر تهران رفتيم و با اشتياق ديدار خادمی قرآنی، زنگ خانه را به صدا درآورديم، بانويی آرام و متين كه كمی بعد متوجه شديم مادر شهيد احمدمقدم‌فر است در را برروی ما گشود و ما را به اتاق محل استراحت خانم «زهرابيگم روستا»از خادمان كهنسال قرآن راهنمايی كرد.

« زهرابيگم روستا » در سال 1295 هجری شمسی در محله سرچشمه تهران ديده به جهان گشود، دوران ابتدايی تا دبيرستان را در مدرسه «شمس المدارس» تهران گذراند، بعد از اخذ مدرك ديپلم در سال 1312 به علت ممنوعيت حجاب اسلامی در آن زمان از تحصيل دانشگاهی اجتناب كرد و در محضر پدر به مطالعه كتب دينی و عربی و تعليم علوم قرآنی همت گماشت و از آن پس به تدريج به آموختن دروس حوزی مشغول شد، كتاب سه جلدی تفسير «بيانی از قرآن» و كتاب «راهنمای حج» از جمله آثار به جای مانده از اين خادم قرآنی است.

خانم روستا با وجود كهولت سن، با خوشرويی و آرامشی مثال‌زدنی، گاه حتی خاموش اما با رفتاری پر معنی و برخوردی پارساگونه ما را پذيرفت و به يكايك سئوالاتمان با دقت تمام پاسخ گفت.

وی با بيان اينكه كه هنگام بروز مشكلات به آيه شريفه «و من يتق الله يجعل له مخرجا؛ هر كس به خدا توجه كند، خدا راه را برای او باز می‌كند.» تمسك می‌كند تاكيد كرد: داروی قلب‌ها ذكر خداوند است، اين ذكر بيمار را شفا و سالم را رشد می‌دهد، برای رفع تيرگی قلب كه سبب بروز مشكلات است بايد دو موضوع مراعات شود يكی اجتناب از خوردن غذای شبهه‌ناك تا چه رسد به حرام و ديگر گفتن كلام شبهه‌ناك تا چه رسد به دروغ، اگر از غذای شبهه‌ناك نمی‌توانيم اجتناب كنيم از كلام شبهه‌ناك كه می‌توانيم دوری جوييم چرا كه در جهنم انسان‌ها هيزم و گناهان آتش خواهند شد و كفر و عصيان به صورت آتش ظهور می‌كند و حقيقت گناه مانند سم كشنده است.

روستا در جواب به اين سئوال كه راه‌های انس بيشتر با قرآن چيست، اظهار كرد: تلاوت آياتی كه ما را از جهنم می‌ترساند و به بهشت تشويق می‌كند سبب ايجاد انس بيشتر با قرآن می‌شود و دقت و توجه فراوان به مفهوم آيات الهی شوق و اشتياق ما را نسبت به قرآن افزايش می‌دهد و نبايد تنها به خواندن قرآن قناعت كنيم بلكه بايد روح واقعی قرآن با تكيه بر كلام ائمه معصومين و تفاسير قرآن درك شود.

اين خادم برگزيده قرآنی با حالتی برآشفته و معترض به برخی استادان قرآنی كه بابت حضور در جلسات و آموزش علوم قرآنی پول دريافت می‌كنند گفت: مگر پيغمبر اسلام حضرت «محمد مصطفی (ص)» در ازای آموزش قرآن كريم پول می‌گرفتند

اين خادم برگزيده قرآنی در پاسخ به اين سئوال كه چه عاملی در ايجاد علاقه و انس با قرآن در شما موثرتر بوده است، تأكيد كرد: خانواده مهمترين عامل در رشد مذهبی فرزندان و آشنايی آنان با قرآن است من در خانواده‌ای علمی متولد شدم و با وجود مادری كه مسلط به قرآن و احكام شرعی بود و پدری چون سيد«حسن جلال‌الدين‌گنابادی» كه به درجه اجتهاد رسيده بودند و چهل سال در مدرسه عالی «مطهری» تا قبل از دولتی شدن مدرسه در زمان شاه، امام جماعت آن مكان بودند به كسب علوم و فرا گرفتن قرآن و علوم اسلامی تشويق شدم تا جايی كه در سن هفت سالگی بدون غلط قرآن را تلاوت می‌كردم و همين امر باعث شد در تحصيلات خود تا دبيرستان در مدرسه «شمس المدارس» تهران بسيار موفق باشم و زمانی كه كلاس دهم بودم معلم كلاس دوم دبستان شدم و از آن زمان به امر آموزش همت گماشتم.

خانواده، مهمترین عامل رشد قرآنی

وی درباره تاريخچه تدريس قرآن خود عنوان كرد: از ابتدای تأسيس دبيرستان دخترانه «علوی اسلامی» در تمام سطوح به تدريس فقه و احكام اسلامی مشغول بودم، در حوزه علميه مرحوم شهيد «شاه آبادی» نيز مدت شش سال به تعليم احكام و تدريس «تحرير الوسيله» پرداختم و مدتی در سازمان تبليغات اسلامی قسمت بانوان به تدريس «تحرير الوسيله» مشغول شدم و متعاقب آن هفته‌ای دوبار در منزل به تبليغ احكام و تدريس كتاب نفيس «الميزان» پرداختم، همچنين از ابتدای تأسيس فاطميه بانوان از سال 1341 كه ملكی وقفی به نام اينجانب توسط خانم «شوشتری» است، سرپرستی و مديريت آن را عهده‌دار بودم و تا امروز در جلسات خصوصی و دبيرستان‌های مختلف سخنرانی و در مراكز و مجامع اسلامی جهت نشر فرهنگ اسلامی و تفسير قرآن كريم به تربيت شاگردان بسياری مبادرت ورزيدم، اكنون هم هفته‌ای سه روز شنبه، سه‌شبه و پنجشنبه‌ها در قالب جلسات تفسير قرآن، احكام و نهج‌البلاغه تدريس می‌كنم و در تمامی مناسبت‌های مذهبی اعياد و وفيات و سی روز ماه مبارك رمضان هم كلاس‌های قرآن و جلسات مذهبی برپا می‌كنم.

زهرابيگم روستا در پاسخ به اين پرسش كه آيا تحصيلات كلاسيك قرآنی هم داريد لبخندی بر لبانش نقش می‌بندد و اظهار می‌كند: دوران تحصيل علوم دينی و عربی، كتاب «جامع المقدمات» را نزد مرحوم «راشدی» استاد عربی دانشگاه تهران آموختم و كتاب «حاشيه» ملاعبدالله و «منطق مظفر» را نيز نزد ايشان گذراندم، مدتی هم نزد آيت‌الله سيد «علی گلپايگانی» كتاب «اصول مظفر و اصول عقايد» را نزد ايشان آموختم، مدتی هم نزد آيت‌الله «بتولی» اصول استنباط را آموختم و در خلال شاگردی و يادگيری از عالمان و متفكران دينی به مطالعه و مباحث تفاسير مختلف از قرآن اهتمام نمودم و آنچه كه آموختم تدريس می‌كردم به طور مثال در ابتدای پيروزی انقلاب بنا به درخواست «هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ايران» به تعليم قرآن با معانی آن در اين سازمان پرداختم.

وی در جواب به اين سئوال كه چه عاملی سبب شد كه به تفسير قرآن روی آوريد، عنوان كرد: هميشه چهار، پنج كتاب تفسير مختلف از قرآن كنار من بود و معانی را می‌خواندم و چكيده‌ای از مطالب را می‌نوشتم از سال 60 با مطالعه تفاسيری چون تفسير «صافی، مجمع البيان، الميزان، منهج‌الصادقين و مخزن‌القرآن» انبوهی از نوشته‌ها را كنار خود ديدم و اطرافيان نيز به من گفتند اين مطالب را چاپ كنم، متاسفانه به دليل نداشتن هزينه چاپ دست نگه‌داشتم تا زمستان سال 81 كتاب سه جلدی تفسيرم به نام «بيانی از قرآن» به همت آقای «مسجدجامعی» وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان توسط انتشارات يوسف تكثير شد و مورد تصديق رهبر معظم انقلاب نيز قرار گرفت.

و شايد چاپ همين كتاب عاملی شد تا در نهمين دوره تجليل از خادمان قرآن به عنوان خادم نمونه قرآنی از او تجليل شود و از دست حجت‌الاسلام‌والمسلمين «خاتمی» رييس جمهور وقت لوح تقدير دريافت كند.

 نوينده كتاب تفسير «بيانی از قرآن»:
دلم نمی‌خواهد كتاب‌ سه جلدی تفسيرم با عنوان «بيانی از قرآن» از بين برود، همانطور كه قول چاپ مجدد به من داده‌اند دوست دارم دوباره چاپ شود و در اختيار علاقه‌مندان قرار گيرد چرا كه از ويژگی‌های اين تفسير سادگی و روانی مطالب آن است

اين خادم برگزيده قرآنی در پاسخ به اين پرسش كه انتظار شما از مسئولان فرهنگی چيست، اشاره‌ای به سه جلد كتاب تفسير «بيانی از قرآن» كه در كنار تختش بود كرد و افزود: دلم نمی‌خواهد اين تفسيرها از بين برود، همانطور كه قول چاپ مجدد به من داده‌اند دوست دارم دوباره چاپ شود و در اختيار علاقه‌مندان قرار گيرد چرا كه از ويژگی‌های اين تفسير سادگی و روانی مطالب آن است.

اين خادم 92 ساله قرآن كريم در پاسخ به اين پرسش كه قرآن در زندگی شخصی و اجتماعی شما چه تأثيری داشته است، عنوان كرد: معاشرت و معامله با قرآن به طور حتم در زندگی انسان بی‌تاثير نيست، من همواره به بركت انس با قرآن مراقب بودم كه گناه نكنم و تا حد امكان از مكروهات بپرهيزم و به مستحبات عمل كنم، هر قدر با حقيقت و مفهوم قرآن آشناتر شويم و از خداوند طلب كمك و هدايت كنيم، راه را جلوی پای ما می‌گذارد، جوانان هم بايد با اخلاص از خداوند بخواهند تا با قرآن مانوس شوند و از بركات آن بهره ببرند.

توبه، راهی برای انس با قرآن

اين خادم قرآنی يكی از دفاتر دست نوشته‌ خود را كه كنار تختش قرار داشت برداشت و از پشت عينكی كه برای مطالعه زده بود با دقت و اشتياق فراوان مطالبی از آن دفتر را كه با خطی خوش و بسيار منظم نوشته شده بود برای ما قرائت كرد و افزود: برای انس با قرآن راه توبه باز است، توبه يعنی بازگشت از گناه و برای بازگشت واقعی از گناه بايد به گناه و آثار آن آگاهی يابی، اعمال انسان‌ها بر طبق عقل و نقل در قيامت دارای حيات و اراده می‌شود به طور مثال دروغ صورت مكلوتی پيدا می‌كند و زنده می‌شود و همين تجسم اعمال در برزخ و قيامت انسان‌ها را می‌آزارد، در توبه بايد قلب‌ها پشيمان شود و بعد زبان عذرخواهی كند، اعضای بدن هم از گناه دل بكند سپس در دل جهنمی درست شود كه گناه‌سوز باشد و گناهكار هرگاه ياد آن گناه می‌كند بدنش به لرزه بيفتد كه اين گناهكار را خداوند دوست دارد، اگر اين حالت توبه را پيدا كرديد سعی كنيد با تمام وجود آن را نگهداريد چرا كه خداوند به زمين امر می‌كند كه گناه او را بپوشاند همچنين برای ادامه توبه احتياج به توسل و توجه داريم توجه به اينكه گناه در نظر شخص كوچك جلوه نكند، هر قدر رحمت حق بيشتر باشد خجالت بنده بايد بيشتر شود و از خطرات گناه بپرهيزد و مبادا رحمت خداوند سبب جرأت بر گناه شود اگر خداوند با عدلش رفتار كند، تكليف بنده چيست؟

گفت و گو كه به اينجا رسيد اشك در چشمانش حلقه زد و سكوتی پر معنا كرد و در همان در توصيه‌ای به فعالان قرآنی گفت: با آنچه شرع نمی‌پسندد مخالف باشند و به انجام منكرات عادت نكنند كه به دنبال آن حرام آسان می‌شود همچنين برای آموزش قرآن و ترويج فرهنگ اسلامی تا جايی كه می‌توانند فعاليت كنند، من برای تمامی سال‌هايی كه آموزش قرآن داشتم كوچكترين وجهی دريافت نكردم، قناعت می‌كردم و قانون اسلام را مراعات كردم و به اندازه عايدی‌ام خرج می‌كردم و به لطف خدا كوچكترين بدهی به كسی ندارم.

اين خادم برگزيده قرآنی با حالتی برآشفته و معترض به برخی استادان قرآنی كه بابت حضور در جلسات و آموزش علوم قرآنی پول دريافت می‌كنند گفت: مگر پيغمبر اسلام حضرت «محمد مصطفی (ص)» در ازای آموزش قرآن كريم پول می‌گرفتند؟

 «زهرابيگم روستا»:
قرآن و تربيت قرآنی داشتن فوايد بسياری برای انسان دارد كه از جمله آن برنامه‌ريزی دقيق در كارها و موفقيت در زندگی است، قرآن نور است، اين نور بر همه می‌تابد و اين هدايت همه را شامل می‌شود می‌توان در برابر اين هدايت ناسپاس بود و كفر ورزيد و به ختم و محروميت گرفتار شد و می‌توان شاكر و بهره‌مند بود و به هدايت آن دل سپرد

روستا در جواب به اين سئوال كه آيا خاطره‌ای از دوران تدريس خود و فعاليت‌های قرآنی داريد، اظهار كرد: به خاطر دارم در هلال احمر تدريس می‌كردم آقايی در پايان كلاس‌ها به من پولی تعارف كردند و من قبول نكردم مجددا فردی را با پول بيشتر به منزل ما فرستادند و گمان كردند من از كم بودن پول ناراضی هستم و در جواب به آن‌ها گفتم: وظيفه من درس دادن است، پول گرفتن نيست.

وی با بيان خاطره ديگری از زمان تحصيل و ممنوعيت حجاب برای خانم‌ها عنوان كرد: به خاطر دارم روزی يك قدم مانده به درب منزلمان پاسبان جلوی مرا گرفت و به خاطر داشتن چادر مزاحم من شد و به سرعت داخل منزل شدم، آن زمان هم عرق مذهبی داشتند و حجاب برای خانواده‌های اصيل جايگاه ويژه‌ای داشت، امروزه تربيت‌ها متفاوت شده است و اين مادرها مسئول تربيت اسلامی فرزندانشان هستند، مادر شدن تنها فارغ شدن نيست مادر بايد معلم باشد و فرزندان خود را با توجه به مفاهيم قرآن و آموزه‌های دينی تربيت كند.

تاثیر کلام منوط به شیوه بیان است

اين خادم قرآن در پاسخ به اين پرسش كه روش تربيتی شما در برخورد با افرادی كه مذهبی نيستند چيست، اظهار كرد: زبان گفت‌وگو با مردم به اعتبار خود مردم متفاوت است، برخی از راه تشويق هدايت می‌شوند و برخی از راه مجازات و عقاب و مسلمان بايد با تشخيص موقعيت افراد مختلف با زبانی در خور حال، امر به معروف و نهی از منكر كند تا به واسطه قرآن كلامش اثر داشته باشد چرا كه حرف زدن تنها و بدون عمل هيچ اثری ندارد؛ امام رضا(ع) فرمودند: حرف‌زدن در مواردی مسخره است. وی دوباره صفحه‌ای از دست‌نوشته‌های خود را باز كرد و با اندكی تامل گفت: حرف زدن در مواردی مسخره است اول آنكه كسی كه به صورت زبانی توبه كند و قلبش خبر نداشته باشد، دوم كسی كه طلب توفيق از خدا بكند و كوشش آن را نداشته باشد، سوم كسی كه طلب بهشت كند و جد بر شدائد نداشته باشد، چهارم كسی كه از جهنم به خداوند پناه برد و شهوات را ترك نكند، پنجم كسی كه ياد خدا كند ولی خود را در محضر خدا احساس نكند، ششم كسی كه ياد مرگ كند و خود را آماده مرگ نمی‌كند و در پايان كسی كه تضيع اوقات می‌كند، اصرار به گناه دارد و طلب عفو می‌كند اما توبه واقعی نمی‌كند.

اين خادم قرآنی در جواب به اين سئوال كه چه سالی ازدواج كرديد و آيا همسر شما در پيشرفت و پرداختن شما به فعاليت‌های قرآنی موثر بوده‌اند، اظهار كرد: حدوداً بيست ساله بودم كه با مرحوم «محمد روستا» ازدواج كردم، ايشان رييس اداره پست داخلی تهران بودند و انسان وارسته و معتقد به شرعيات و آموزه‌های دينی و بسيار خوش اخلاق بودند و بسيار احترام سيادت مرا داشتند، تمامی اعياد و وفيات هم مراسم مذهبی و سخنرانی در منزل برگزار می‌كردند، ايشان نه تنها كوچكترين منعی برای آموزش‌های قرآنی من نداشتند بلكه مشوق من هم بودند خود ايشان هم زندگی‌نامه حضرت علی (ع) از جنبه حقوقی و اجتماعی آن حضرت را نوشته‌اند ولی موفق به چاپ نشدند.

 «زهرابيگم روستا»:
داروی قلب‌ها ذكر خداوند است، اين ذكر بيمار را شفا و سالم را رشد می‌دهد، برای رفع تيرگی قلب كه سبب بروز مشكلات است بايد دو موضوع مراعات شود يكی اجتناب از خوردن غذای شبهه‌ناك تا چه رسد به حرام و ديگر گفتن كلام شبهه‌ناك تا چه رسد به دروغ، اگر از غذای شبهه‌ناك نمی‌توانيم اجتناب كنيم از كلام شبهه پاك كه می‌توانيم دوری جوييم چرا كه در جهنم انسان‌ها هيزم و گناهان آتش خواهند شد و كفر و عصيان به صورت آتش ظهور می‌كند و حقيقت گناه مانند سم كشنده است

وی درباره تشابه نام خانوادگی خود با همسرش تأكيد كرد: حدود سی سال من هرساله به عنوان راهنمای حج به مكه می‌رفتم آن زمان در پاسپورت كه می‌خواستند نام مرا به زبان لاتين بنويسند به دليل طولانی بودن آن و ايجاد اشكال، نام اصلی من كه «فخرالسادات زهرابيگم سيد جلال‌الدين‌گنابادی» بود تغيير دادند و از آن پس نام خانوادگی همسرم به زهرابيگم از اسم من اضافه شد، طی سفرهايی كه به مكه داشتم از زمان بازگشت تا سفر بعدی از كاروان‌های مختلف برای دعوت از من در منزلمان حاضر می‌شدند، آخرين بار هم ده سال پيش به مكه معظمه مشرف شدم، در حال حاضر هم آمادگی دارم كه به عنوان راهنمای حج در كاروان‌ها حاضر شوم.

اين مفسر قرآن كريم از دلايل كمبود علاقه جوانان به فعاليت‌های قرآنی و آموزش علوم قرآنی، معاشرت با افراد دور از دين و دوری از حقايق و به ويژه حقيقت قرآن دانست و افزود: برخی حتی حوصله شنيدن معنای قرآن را ندارند و كسانی كه وارد اين عرصه شده‌اند بايد بسيار از الطاف الهی ممنون و سپاسگذار باشند به شكر خدا از سال 40 به بعد خانم‌ها هم وارد ترويج مسائل مذهبی و فعاليت‌های قرآنی شدند و مسائل دينی رشد پيدا كرده است و با پيروزی انقلاب اسلامی بستر برای آموختن رشته‌های معارف و علوم قرآنی به صورت گسترده برای تمام اقشار جامعه فراهم شد و همه ما بايد از اين فرصت الهی بهره ببريم و خدمتگذار قرآن باشيم.

اين خادم برگزيده قرآنی درباره صداوسيما و عملكرد اين رسانه عنوان كرد: من خيلی زمان برای ديدن تلويزيون نمی‌گذارم به قول قرآن، مومن كسی است كه دنبال لهو و لعب نرود و كاری انجام ندهد كه به ضرر آن باشد يكی از مشكلات رسانه ملی ما پخش موسيقی است كه تحت هر شرايطی ترك آن بهتر است.

وی در حاليكه بدون نگاه به ساعت و طبق عادت هميشگی خود آماده اقامه نماز ظهر و عصر می‌شد تاكيد كرد: قرآن و تربيت قرآنی داشتن فوايد بسياری برای انسان دارد كه از جمله آن برنامه‌ريزی دقيق در كارها و موفقيت در زندگی است، قرآن نور است، اين نور بر همه می‌تابد و اين هدايت همه را شامل می‌شود می‌توان در برابر اين هدايت ناسپاس بود و كفر ورزيد و به محروميت گرفتار شد و می‌توان شاكر و بهره‌مند بود و به هدايت آن دل سپرد و از آن جا كه هدايت‌ها و نورها يكسان نيستند برای آنان كه به هدايت او دل می‌سپارند به اندازه‌ شكر و سپاس‌گذاريشان از هدايت‌های بيشتر و بالاتر برخوردار می‌شوند اين هدايت‌ها ديگر هدايت ناس نيست كه هدايت اسلام و ايمان و تقوی و احسان است.

+  ۸۷/۰۳/۲۲  رضا نباتی | 
سه شنبه 21 خرداد 1387 11:00:48             شماره‌ خبر :259450

كارشناس قرآن آموزش و پرورش خبر داد: 
ارتقاء آموزش قرآن در دوره تحصيلی راهنمايی

گروه فعاليت‌های قرآنی: از ابتدای سال تحصيلی جديد 10 جزء اول مصحف شريف(قرآن) همراه با كتاب كار قرآن در پايه اول راهنمايی در مدارس كشور آموزش داده می‌شود.

«رضا نباتی» كارشناس قرآن دفتر برنامه‌ريزی و تاليف كتب درسی وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب گفت: بر اساس اين طرح از سال تحصيلی جديد، 10 جزء اول قرآن كريم برای پايه اول راهنمايی، در سال تحصيلی آينده 10 جزء دوم قرآن برای پايه دوم راهنمايی و در سال تحصيلی 89 نيز 10 جزء سوم قرآن برای پايه سوم راهنمايی به دانش‌آموزان آموزش داده خواهد شد.

وی افزود: اين طرح به پيشنهاد مقام معظم رهبری ــ كه در سال‌های گذشته به آن اشاره كرده بودند ــ مورد تصويب قرار گرفته و در كنار مصحف شريف، كتاب كار قرآنی نيز مشتمل بر پيام‌های قرآنی، مفاهيم قرآنی، قصه‌ها و اطلاعات قرآنی به دانش‌آموزان مقطع راهنمايی تدريس می‌شود.

نباتی اظهار كرد: هدف از ارايه مصحف كامل در طول دوره سه ساله راهنمايی به دانش‌آموزان اين است كه كتاب درسی مهارت كاملی در خواندن قرآن كريم برای دانش‌آموزان ايجاد نمی‌كرد و خود قرآن كريم شرايط عادی دارد و باعث می‌شود دانش‌آموزان در مواجهه با آن ارزش و جايگاه معنوی خاص قرآن را درك كنند.

كارشناس قرآن وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين‌كه در طول اجرای اين طرح دانش‌آموزان يك قرآن كامل دريافت می‌كنند، تصريح كرد: اين طرح باعث می‌شود دانش‌آموزان با قرآن انس بيشتری پيدا كنند و مصحف شريف طوری طراحی و چاپ شده كه گرايش سنين دوره راهنمايی را به همراه داشته باشد.

وی در پايان گفت: 10 جزء اول قرآن كريم در مركز طبع و نشر قرآن كريم ايران به چاپ رسيده است كه در آن نزديك‌ترين خط به فارسی به كار رفته و از سوی ديگر سادگی و دارابودن ويژگی‌های جذاب باعث می‌شود تا دانش‌آموزان ارتباط خوبی با اين كتاب برقرار كنند.

+  ۸۷/۰۳/۲۱  رضا نباتی | 

 خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۷/۰۳/۱۲

مصحف شريف جايگزين كتاب آموزش قرآن

در پايه اول راهنمايي مي‌شود

مديركل برنامه‌ريزي و تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش گفت: متن كامل "مصحف شريف"جايگزين كتاب آموزش قرآن كريم درپايه اول راهنمايي مي‌شود.

به گزارش ايرنا " علي ذو علم " روز يكشنبه در كارگاه سراسري آموزشي علم و دين در يزد افزود: در صورت تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش، اين كتاب به تعداد همه دانش آموزان كلاس اول راهنمايي چاپ و توزيع مي‌شود.

وي هدف از اجراي طرح ياد شده را آشنايي بيشتر دانش‌آموزان با قرآن كريم عنوان كرد.

ذو علم همچنين، از اجراي طرح " استمرار آموزش قرآن كريم " در پايه سوم ابتدايي خبر داد و اظهار داشت: در اين طرح، دانش آموزان به مدت يكماه هر روز يك ساعت در كلاس آموزشي قرآن كريم شركت مي‌كنند.

وي اضافه كرد: در طرح يادشده دانش آموزان با مفاهيم و روخواني قرآن به صورت مستمر آشنا مي‌شوند و در بقيه ماههاي سال نيز برنامه‌هاي آموزشي همچون روال گذشته انجام مي‌دهند.

مدير كل برنامه‌ريزي تاليف كتب درسي وزرات آموزش و پرورش گفت:درس آمادگي دفاعي براي دانش‌آموزان دختر پايه سوم راهنمايي تاليف شده است و مهرماه امسال در اختيار دانش‌آموزان قرار مي‌گيرد.

ذو علم با بيان اينكه كتاب‌هاي رياضي مقطع متوسطه از ۱۷سال پيش تاكنون بدون تغيير مانده است، گفت: به منظور ملايم كردن شيب اين درس ، از مقطع راهنمايي تا دبيرستان كتاب رياضي جديد پايه‌اول متوسطه كه با نگاهي "پژوهش محور" تاليف شده است از سال آينده در دبيرستان‌هاي كشور تدريس مي‌شود.

وي تغيير كتاب فارسي اول، روانشناسي مقطع متوسطه ، تاريخ معاصر سوم دبيرستان و برنامه درسي هنر پايه چهارم دبستان را از ديگر تغييرات كتب درسي مدارس در سال تحصيلي ۸۷- ۸۹اعلام كرد. ك/۲

 

+  ۸۷/۰۳/۱۳  رضا نباتی | 

 
    مدارك قرآنی بايد اعتبار علمی و پشتوانه قانوني داشته باشند

گروه فعاليت‌های قرآنی: برخي از نهادهايی كه اقدام به برپايی دوره‌های آموزش قرآنی به ويژه دوره‌های تربيت مربی می‌كنند بدون در نظر گرفتن شاخصه‌های علمی و استانداردهای لازم اين كار را انجام می‌دهند.

«رضا نباتی» كارشناس قرآن دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش وپرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: ارائه مدرك قرآنی توسط هر نهاد، سازمان، موسسه، و مراكز قرآنی و غير قرآنی، دولتی و غيردولتی، حسن يا اشكال و اقدامی درست يا غلط است، جای بحث دارد.

وی در ادامه افزود: به هر سازمان يا نهادی نبايد اجازه مجوز صدور گواهي نامه داد، دستگاه هاي مسئول بايد در اقدامات و عملكرد نهادهای قرآنی درباره صدور مدرك قرآنی تجديد ‌نظر كنند ومسئله را با قوت دنبال كنند تا حقوق مردم ضايع نشود و مردم با اطمينان كودكان خود را به مراكز قرآني بفرستند. نبايد گذاشت كودكان و نوجوانان به خاطر كوتاه آمدن مسئولين از فضای ناب معنوی و قرآني دور شوند ، همه اين موضوعات، آسيب‌های فعاليت‌های قرآنی است متاسفانه همواره فقط يك بعد فعاليت‌های قرآنی ديده می‌شود و هرگز ابعاد مثبت و منفي آن باهم مشاهده نمی‌شود و مورد نقد وبررسي قرار نمي گيرد . صدور غير قانوني و بی‌رويه مدارك قرآنی موجب كم ‌اهميتي و كم ‌اعتبار شدن ساير مدارك و تلاش هاي مراكز پرتلاش و معلمان دلسوز قرآن مي شود .

وی تصريح كرد: موسسات و نهادهای قرآنی به طرق مختلف به اجرای دوره‌های تربيت معلم قرآن می‌پردازند در حالی كه مراكز يا نهادهای مجری طرح دوره‌های قرآنی بايد با مجوز و تاييد مقامات و سازمان‌های بالاتر ، اقدام به برپايی اين دوره‌ها و صدور كنند. متاسفانه حتی در مواردي شاهد صدور مجوز تشكيل موسسات قرآنی هستيم كه خود آنها جزء موسسات خصوصي هستند و قانوناً مجوز چنين كاري ندارند.

نباتی افزود: اغلب موسسات قرآنی، بدون داشتن مجوز رسمی فعاليت مي كنند و برخي نيز به صدور مدرك برای فراگيران و صدور مجوز فعاليت برای ديگر موسسات، اقدام می‌كنند. البته بدون در نظر گرفتن اين كه اين مسائل منجر به ايجاد توقع در مخاطبان و موجب بروز آسيب‌های روحی و روانی در افراد و اتلاف وقت آن‌ها می‌شود. بايد مركز توسعه و ترويج فعاليت هاي قرآني وزارت ارشاد به عنوان متولی اين امور بر عملكردها نظارت بيش تري داشته باشد . تا ضمن حمايت و هدايت مراكز فعال از شهرت‌طلبی يا سودجويی بعضی مراكز و افراد جلوگيری كند.

اين كارشناس قرآنی اظهار كرد: اكثر نهادهايی كه اقدام به برپايی دوره‌های آموزش قرآنی به ويژه دوره‌های تربيت مربی می‌كنند بدون در نظر گرفتن شاخصه‌های علمی و استانداردهای لازم ، به ارائه مطالب و روش هايي كه از بار اطلاعاتی، دانشي، تكنيكي و مهارت كافی برخوردار نيست، اقدام می‌كنند.

 «رضا نباتی»:

نبايد اجازه داد تا موسسه هايي صدور مجوز موسسات ديگر را صادر كنند در حالي كه چنين مجوزي ندارند. وزارت ارشاد بايد مثل هميشه به وظيفه خود در اين زمينه توجه كند و به هيچ وجه ملاحظه كاري نكند.

وی در ادامه افزود: موسسات قرآنی كه تمايل و گرايش به سمت و سوی ارائه و اعطای مدرك قرآنی دارند بايد از نظر علمی مورد تاييد باشند ، بايد مراكز قرآني هم از حيث مطالب و محتوای علمی و هم از نظر ساختاری و روش هاي آموزشي همواره به روز باشند و مطابق استانداردها حركت كنند قرار گيرند . وزارت آموزش و پرورش داراي تجارب خوبي در اين زمينه است . ما بارها به اين عزيزان و ناشران و توليدكنندگان كتب و نرم‌افزاری آموزش قرآن اعلام آمادگی برای همكاری كرده ايم و خوشبختانه گروه قرآن اين وزارت خانه از اطلاعات و دانش ارزشمندی در حوزه روش هاي آموزش قرآن برخوردار است.

نباتی يادآور شد: اعطای مدرك قرآنی برای فعاليت‌های قرآنی بايد براساس اهداف مشخص، تخصصی، استاندارد، تعريف شده، دارای محتوا و ساختار توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گيرد و براساس اين چارچوب مدرك قرآنی به ترتيب از مرحله مقدماتی تا مرحله بالاتر، رتبه‌بندی شود.

وی در ادامه درباره نحوه برپايی دوره‌های آموزش قرآن كريم افزود: عموم مردم شايد نتوانند قاری و حافظ قرآن شوند ولی بايد آموزش هاي عمومي قرآن را برای همه افراد جامعه از هر قشر و سليقه‌ای طراحی و اجرا كرد . ما در اين زمينه نيازمند خلاقيت و نوآوري هستيم متاسفانه بايد گفت به دلايل مختلف برخي از مراكز و موسسات حايز شرايط لازم و كافی نيستند.

وی در ادامه افزود: برخي شيوه هاي اعطاي مدرك قرآني به شركت‌كنندگان دوره‌‌های تربيت مربی قرآن كريم موجب متوقع شدن آن‌ها برای دريافت امتيازهايی نظير شغل و قبولی مدرك وی از سوی نهادها و سازمان‌‌های قرآنی می‌شود و پذيرفته نشدن مدرك وی از سوی سازمان‌های ديگر موجب بروز آسيب هاي روحی، روانی و اتلاف وقت فراگيران اين دوره‌ها می‌شود.

اين كارشناس قرآنی در پايان تاكيد كرد: مردم شريف و والدين گرامي و هم اين طور علاقمندان فعاليت هاي قرآني بايد مواظب باشند. اغلب مدرك‌هايی كه توسط برخی مراكز به فراگيران اعطا می‌شود مجوز رسمي و قانوني ندارند.

 

+  ۸۷/۰۳/۱۲  رضا نباتی | 
يكشنبه 05 خرداد 1387 12:56:50             شماره‌ خبر :254350
همراه با بيست و سومين جشنواره ملی قرآن دانشجويان ايران
ارزيابی ناظر محتوايی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها از جشنواره ملی
حضور داوران جوان و نبود اسراف؛ دو ويژگی مثبت جشنواره ملی قرآن دانشجويان

سطح مسابقات بيست و سومين جشنواره ملی قرآن دانشجويان در مجموع خوب بود، اسراف در بخش‌های مختلف كمتر به چشم می‌خورد و از سوی ديگر حضور داوران جوان در كنار پيشكسوت‌ها باعث می‌شد تا دانشجويان احساس خوبی داشته باشند.

 

«رضا نباتی» ناظر محتوايی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در بيست و سومين جشنواره ملی قرآن دانشجويان ايران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب گفت: جشنواره ملی قرآن دانشجويان ايران نبايد مدل تكراری از ديگر مسابقات قرآنی باشد و لزوم نوآوری در اين زمينه احساس می‌شود كه به نظر می‌رسد در اولين مرحله اين جشنواره كه مهمترين مرحله آن نيز به شمار می‌رود بايد شرايط ساده‌تری را فراهم كرد تا تعداد بيشتری از افراد مستعد بتوانند در اين رقابت‌ها حضور پيدا كنند.

وی افزود: جشنواره ملی قرآن بايد به سمت عمومی شدن پيش برود و كاری كند تا اقبال عمومی دانشجويان برای شركت در اين جشنواره بيشتر شود و اين‌طور نباشد كه تنها تعدادی از افراد حرفه‌ای در مسابقات شركت كنند.

نباتی اظهار كرد: فكر می‌كنم ساعت‌های برگزاری رقابت‌ها بايد طوری چيده شود كه متسابقين بتوانند در فواصلی، اوقات استراحت داشته باشند و از نقاط ديدنی استان ميزبان ديدن كنند و يا ساعت‌های طولانی داوری در اين مسابقات باعث می‌شود خستگی زيادی برای داوران ايجاد شود كه برنامه‌های جانبی در اين زمينه می‌تواند موثر باشد و نمونه خوب آن مسابقه كتاب‌خوانی بود.

اين كارشناس قرآنی تصريح كرد: برگزاری جشنواره برای دانشجويان بايد تبديل به يك فرصت شود و تنها برگزاری رقابت‌های قرائت و حفظ قرآن كريم پاسخ‌گوی نياز جوانان دانشجو نيست و بايد رشته‌های ديگری مانند هم‌خوانی قرآن، مقاله‌نويسی و نمايشگاه نيز به اين جشنواره اضافه شود تا دانشجويان از وقت خود حداكثر بهره را ببرند.

 نباتی، كارشناس قرآن:
دعوت از استادان قرآنی برای پاسخ‌گويی به سوالات دانشجويان، برگزاری نشست‌های تخصصی قرآنی با حضور استادان و دانشجويان و نصب آيين‌نامه مسابقات در محل مشخصی كه برای همه قابل رويت باشد، از ديگر اقداماتی است كه می‌تواند فضای بهتری را برای دانشجويان فراهم آورد

ناظر محتوايی نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها يادآور شد: دعوت از استادان قرآنی برای پاسخ‌گويی به سوالات دانشجويان، برگزاری نشست‌های تخصصی قرآنی با حضور استادان و دانشجويان و نصب آيين‌نامه مسابقات در محل مشخصی كه برای همه قابل رويت باشد، از ديگر اقداماتی است كه می‌تواند فضای بهتری را برای دانشجويان فراهم آورد.

وی در ادامه با اشاره به وظيفه خود در بيست و سومين جشنواره ملی قرآن دانشجويان ايران، گفت: در مجموع وظيفه من بيشتر شامل بررسی وضعيت مسابقه بود كه نحوه تعامل بين شركت‌كنندگان، مسئولان و داوران و نيز وضعيت ميزبانی، امكانات، تجهيزات، برنامه‌ريزی، ميزان رضايت و نيازسنجی فعاليت‌ها برای دوره بعد از جمله آن بودند.

نباتی در پايان اظهار كرد: سطح مسابقات در مجموع خوب بود و دانشجويان نيز از آن راضی بودند و مسئولان شهر زاهدان نيز حداكثر تلاش خود را به كار بردند تا امكانات خوبی فراهم كنند و اسراف در بخش‌های مختلف كمتر به چشم می‌خورد و از سوی ديگر حضور استادان و داوران جوان و پيشكسوت از جمله استادان «مهكام و سليمی» در كنار يكديگر باعث می‌شد تا دانشجويان احساس خوبی داشته باشند.

+  ۸۷/۰۳/۰۶  رضا نباتی | 
شنبه 28 ارديبهشت 1387 12:34:52             شماره‌ خبر :245858

گفت و گو/ بخش اول 
مسئولان آموزش و پرورش بايد

جوابگوی مطالبات رهبری در حوزه قرآن باشند

گزوه فعاليت‌های قرآنی: متوليان و مسئولان آموزش و پرورش بايد به اين سئوال پاسخ دهند كه با گذشت دو سال از رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره مهجوريت قرآن كريم در آموزش و پرورش، آيا مطالبات ايشان مورد توجه قرار گرفته است.

 

«رضا نباتی» كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: بهتر است كه متوليان و مسئولان آموزش و پرورش به اين سئوال پاسخ دهند كه با گذشت دو سال از رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره مهجوريت قرآن كريم در آموزش و پرورش، آيا مطالبات ايشان مورد توجه قرار گرفته و طی اين دو سال، چه برنامه‌ريزی‌ها و اقداماتی انجام شده و كدام يك از نوآوری‌های بايد در سال جاری به شكوفايی برسد.

وی با اشاره به اين بيان مقام معظم رهبری در روز معلم در سال 85 كه «قرآن حقيقتا در آموزش و پرورش مهجور است، انتظار اين بود كه پس از انقلاب كار كارستانی در اين زمينه صورت پذيرد البته فعاليت‌هايی هم صورت گرفته اما قرآن بايد در آموزش و پرورش نهادينه شود بنابراين در اين زمينه نيازمند تحول اساسی هستيم.»، گفت: مهجوريت قرآن در آموزش و پرورش را می‌توان از ابعاد مختلف همچون جايگاه قرآن در برنامه‌ريزی كلان و استراتژيك آموزش و پرورش، فلسفه تعليم و تربيت، سند ملی آموزش و پرورش و سند برنامه‌ درسی ملی و همچنين مسائل مربوط به حوزه اجرا، نظارت و ارزشيابی مورد نقد و بررسی قرار داد.

اهداف کلی فعالیت‌های قرآنی، نیازمند بازنگری

وی با اشاره به برخی از راه‌كارهای عمده و اساسی و در عين حال اثربخش در فرايند نوآوری و شكوفايی و رفع مهجوريت از قرآن در آموزش و پرورش يادآور شد: اغلب اوقات اصول، اهداف، رويكردها و كليات آموزش‌ها و فعاليت‌های قرآنی مفروض گرفته می‌شوند، در نتيجه نوآوری‌ها صرفا معطوف عوامل و اجزای فرعی می‌شود به طور مثال اهداف آموزش قرآن در هر يك از دوره‌های تحصيلی يا هدف از تشكيل دارالقرآن‌ها در آموزش و پرورش، هدف از آموزش قرآن در كلاس اول تا سوم ابتدايی و آموزش مهارت روخوانی به آن‌ها و هم در كلاس‌های چهارم و پنجم آموزش روان‌خوانی آيات كتاب درسی و در دوره راهنمايی هم هدف از َآموزش قرآن علاوه بر ارتقاء مهارت روان‌خوانی قرآن كامل، َآموزش درك‌عبارات و آيات ساده و پركاربرد قرآن‌ كريم و انس و ارتباط دايمی دانش‌آموزان با قرآن بايد به طور كامل ارزيابی و شناخته شود بنابراين بايد اهداف كلی مورد بازنگری دقيق قرار گيرد.

 كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش و پرورش :
با توجه به فرهنگ آموزش قرآن، امروزه در دنيا به ويژه در كشورهای پيشرو به مقوله آموزش به عنوان يك رويداد فرهنگی توجه می‌شود و آموزش و پرورش كشور ژاپن نمونه بارز اين مطلب است و توجه به فرهنگ آموزش قرآن در كشورهای مشرق زمين يك نياز اساسی است چراكه اين كشورها از جمله ايران، بسياری از رفتار‌ها و حتی افكار خود را از فرهنگ، ادبيات، عرفان و اديان خود به دست می‌آورند و بی‌توجه به فرهنگ‌سازی در امر آموزش و يادگيری باعث می‌شود كه تعليم و تربيت از عمق لازم برخوردار نباشد

نباتی تصريح كرد: با توجه به فرهنگ آموزش قرآن، امروزه در دنيا به ويژه در كشورهای پيشرو به مقوله آموزش به عنوان يك رويداد فرهنگی توجه می‌شود، آموزش و پرورش كشور ژاپن نمونه بارز اين مطلب است . توجه به فرهنگ آموزش قرآن در كشورهای مشرق زمين يك نياز اساسی است چراكه اين كشورها از جمله ايران، بسياری از رفتار‌ها و حتی افكار خود را از فرهنگ، ادبيات، عرفان و اديان خود به دست می‌آورند و بی‌توجه به فرهنگ‌سازی در امر آموزش و يادگيری باعث می‌شود كه تعليم و تربيت از عمق لازم برخوردار نباشد و همان‌طور كه شاهد هستيم اساس موفقيت پيامبر اعظم (ص)، بزرگان دينی همچنين آيات روح‌بخش قرآن، توجه ويژه به عامل فرهنگ‌سازی است.

قرآن‌خوانی مقدم بر قرآن‌دانی

وی در ادامه اظهار كرد:‌ قرآن‌خوانی مقدم بر قرآن‌دانی است به طور مثال شما كودك خود را برای يادگيری نماز به مسجد يا كانون فرهنگی می‌فرستيد، او در مدت كوتاهی با صحيح‌خوانی، فصحيح‌خوانی تلفظ حروف خاص عربی، ترجمه عبارات نماز، آداب، شرايط و احكام عملی نماز آشنا می‌شود اما اين كودك در اين آموزش‌ها به اين مطلب كه‌ بايد در طول زندگی خود نماز را به جا آورد، پی نمی‌برد.

كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش و پرورش افزود: هر ساله اعتبارات زيادی صرف آموزش قرآن به افراد بزرگسال، معلمان و غيره می‌شود و اين آموزش‌ها نه تنها در آموزش و پرورش بلكه توسط ساير نهادها مانند سازمان تبليغات اسلامی (اجرای طرح نهضت قرآن‌آموزی)، مراكز آموزش عالی و غيره هزينه می‌شود اما با كمی دقت متوجه می‌شويم كه اين نوع آموزش‌ها از اساس زايد و موجب حيف و ميل اعتبارات دولتی می‌شود زيرا شما نمی‌توانيد يك دانش‌آموز كلاس سوم راهنمايی پيدا كنيد كه با قواعد و آنچه در اين كلاس‌ها گفته می‌شود آشنايی نداشته باشد چه رسد به معلمان و كارمندان دولت و دانشجويان.

وی در ادامه گفت: آموزش روخوانی قرآن هدف كلاس اول تا سوم ابتدايی است در حالی كه آموزش عالی برای دانشجويان دوره‌های كاردانی، كارشناسی و كارشناسی ارشد يك واحد پيش‌نياز آموزش روخوانی برگزار می‌كند يا آموزش و پرورش همه ساله دوره‌های متعددی را برای فرهنگيان برگزار می‌كند اما كماكان مشكل به قوت خود باقی است و علت اصلی اين مشكل ندانستن قواعد قرآن نيست بلكه افراد اصولا قرآن نمی‌خوانند.

نباتی تاكيد كرد: متاسفانه هنوز مطالعه روزانه قرآن كريم در طول زندگی به صورت فرهنگ و رفتار در نيامده است؛ همه ما نماز را به جا می‌آوريم چراكه از همان دوران طفوليت با اين موضوع آشنا می‌شويم و پدر و مادرمان را مشغول به جا آوردن نماز می‌بينيم در نتيجه، نمازخوان شده‌ايم يا در حالی كه راديو دعای سحر را زمزمه می‌كرد پدر و مادر خود را مشغول صرف سحری ديده‌ايم پس همه ما روزه‌گير شده‌ايم اما كودكان ما چندبار ما را در حال قرائت قرآن ديده‌اند؟ آنچه بايد مورد توجه متوليان اعم از برنامه‌ريزان و مجريان قرار گيرد همين مطلب است، اجرای طرح تلاوت نور در مساجد كشور يكی از طرح‌های موفق است كه بايد مورد توجه و تعليم قرار گيرد.

 

فهم قرآن، حلقه گمشده‌ فعاليت‌های قرآنی

 

كم‌توجهی مردم به فراگيری و قرائت قرآن كريم از نحوی پرداختن به قرآن و فهم آن نشات می‌گيرد و متاسفانه فهم قرآن به حلقه گمشده فعاليت‌های قرآنی تبديل شده است.

«رضا نباتی» كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: پاسخ اصلی به اين سئوال كه چرا مردم مسلمان ايران با همه علاقه و عشقی كه به قرآن كريم دارند و حاضرند جان خود را فدای قرآن كنند آن را مطالعه و قرائت نمی‌كنند.

وی درباره جايگاه فهم قرآن در فعاليت‌های گفت: از كم‌توجهی يا بی‌توجهی مردم نسبت به مطالعه قرآن اين موضوع استنباط می‌شود كه «مردم معنای قرآن را نمی‌فهمند» همين مطلب بسيار ساده باعث شده تا افراد از تلاوت قرآن كمتر احساس لذت داشته و پی‌گير يادگيری آن باشند درحالی كه امام علی (ع) در خطبه‌ای در نهج‌البلاغه می‌فرمايد: «كسی با قرآن هم‌نشين نشد مگر آن‌كه يك فزونی و يا يك كاستی از كنار آن برخاست، فزونی هدايت و كاستی در نادانی.»

وی در ادامه افزود: موضوع ديگری كه در راستای فهم قرآن مطرح است، چگونگی پرداختن به آن است و برای فراگيری مطلوب قرآن بهتر است كه بدانيم بيش از 67هزار كلمه از مجموعا 78هزار كلمه قرآن كريم تكراری و لغات بدون تكرار آن نيز حدود 11هزار كلمه است و كتاب‌های درس قرآن اول تا سوم راهنمايی، حدود 500 كلمه از پركاربردترين لغات قرآن كريم را دربر دارد و قرآن به شيوه‌هايی به مخاطبان آموخته می‌شود كه می‌توانند بيش از 50 درصد كل قرآن كريم را معنا كرده و بفهمند و همچنين در كتاب‌های درسی دوره ابتدايی نظير دروس رياضی، فارسی، اجتماعی و غيره بيش از 500 لغت ساده كه عينا در قرآن با همين معنا وجود دارد مانند سلام، نور، ظلمت، قلم، كتاب و غيره، مورد استفاده قرار گرفته است.

 كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش و پرورش :
متوليان امور قرآنی كشور می‌توانند با استفاده از نعمت اشتراك زبان و خط فارسی با قرآن كريم حلقه گمشده (فهم قرآن) را كشف و در ايجاد ارتباط مفهومی آيات و عبارات ساده و پركاربرد قرآن با فهم عمومی مردم جامعه اسلامی سعی كنند چراكه اين حلقه مفقوده مقدمه لازم در رسيدن به مرحله تدبر و تفسير قرآن كريم است

اين كارشناس قرآنی نحوه ايجاد جريان فهم قرآن كريم يادآور شد: متوليان امور قرآنی كشور می‌توانند با استفاده از نعمت اشتراك زبان و خط فارسی با قرآن كريم به بررسی معضلات و مشكلات بی‌علاقگی مخاطبان نسبت به يادگيری قرآن كريم پرداخته و با اين حركت اقدام به كشف حلقه گمشده (فهم قرآن) كنند و متوليان بايد در اين راستا در پی ايجاد ارتباط مفهومی آيات و عبارات ساده و پركاربرد قرآن با فهم عمومی مردم جامعه اسلامی سعی كنند چراكه اين حلقه مفقوده مقدمه لازم در رسيدن به مرحله تدبر و تفسير قرآن كريم است.

وی در ادامه درباره رمز شكوفايی در حوزه قرآن كريم گفت: اغلب معلمان قرآنی در آموزش روخوانی و روان‌خوانی از روش هم‌خوانی استفاده می‌كنند يعنی اين‌كه خود معلم به تلاوت قرآن پرداخته يا اينكه نوار صوتی قرائت يكی از قاريان قرآن كريم پخش می‌شود و دانش‌آموزان هم به تكرار آيات تلاوت شده می‌پردازند درحالی كه اين روش يادگيری «سم آموزش روخوانی قرآن» است چراكه دانش‌آموزان از طريق شنيدن به تلاوت آيات می‌پردازند و از لحاظ شناخت حروف، حركات و علائم با مشكل جدی روبه‌رو می‌شوند همچنين دانشمندان معتقدند كه كره چشم تنبل‌ترين عضو بدن است و 90 درصد آنچه را می‌بيند به مغز انتقال نمی‌‌دهد.

نباتی تصريح كرد: اگر بخواهيم مهارت روخوانی قرآن كريم در آموزش و پرورش به طور صحيح اتفاق افتد بايد در امر يادگيری معلم به هيچ عنوان به قرائت نپردازد بلكه فقط دانش‌آموزان را در امر تلاوت راهنما باشد و اين عمل مانند ياد گيری دوچرخه‌سواری است و كودك با نظارت والدين با تمرين و تكرار فراوان به مهارت تعادل دوچرخه‌سواری دست می‌يابد و ديگر اينكه معلم از مرحله بخش‌خوانی و شمرده‌خوانی قرآن كريم نبايد سريع عبور كند بلكه با صبر و تحمل، كودكان را تشويق كند تا قرآن‌آموزان، خود به سلامت و با موفقيت اين مرحله از فراگيری قرآن كريم را پشت سر بگذارند .

وی در ادامه تاكيد كرد: در امر آموزش بهتر است از رسم‌الخط مناسب و نزديك به فارسی استفاده شود درحالی كه متاسفانه نبود رسم‌الخط مناسب از علل مهم عدم موفقيت افراد در فراگيری قرآن كريم بوده و دانش‌آموزان در يادگيری دچار سرخوردگی می‌شوند و با قرآن كريم هم موانس نمی‌شوند و اين به دليل وجود اغلاط متعدد اعرابی و استفاده از رسم‌الخط‌های مختلفی چون عثمان طه، طاهر خوشنويس، نيريزی و غيره است كه از حيث سهولت در خواندن، فاقد معيار‌ها و استانداردهای لازم هستند.

 «رضا نباتی»:
از راه‌كارهای مهم جهت رفع مهجوريت قرآن و ايجاد موانست مردم با قرآن كريم، توجه به مهارت‌آموزی به جای قاعده‌آموزی است و در جلسات موفق و معتبر قرآنی كشور، روش آموزشی حاكم بر جلسات، روش مهارت‌آموزی است

نباتی در ادامه افزود: برای فراگيری بهينه، استفاده از قرآن كم اعراب و علائم، چاپ مركز طبع و نشر قرآن كريم جمهوری اسلامی ايران توصيه می‌‌شود و معلم در آموزش قرائت بايد بيشترين توجه را به شيوه اشاره در حركات كوتاه و كشيده داشته باشد يعنی اشاره به مصوت‌ها چراكه عموم افراد حروف را كاملا می‌شناسند و اغلب اشتباهات آن‌ها در فراگيری قرآن به حركات و علائم بازمی‌گردد پس چشم دانش‌آموزان بايد به مرور حركات را بشناسد و در تلاوت آيات و عبارات به تعادل بينايی برسند.

كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتاب‌های درسی آموزش و پرورش درباره اجرای فعاليت‌های فوق برنامه‌ای كه مكمل برنامه‌های درسی قرآنی است، تصريح كرد: دانش‌آموزان در حالی در مسابقات قرآنی و معارف اسلامی شركت می‌كنند كه دوره آموزشی و محتوايی برای مسابقات قرآنی در مدرسه پيش‌بينی نشده؛ در مقابل محتوای كتاب‌های درسی قرآن، دينی و ساير كتاب‌هايی كه با دقت‌های فراوان توسط پژوهش‌گران دفتر برنامه‌ريزی و تاليف كتب درسی، طراحی و متناسب با نيازها و علايق دانش‌آموزان تهيه و در اين كتاب‌های‌ درسی قرار می‌گيرند و متاسفانه اين موضوعات كمتر در مسابقات قرآنی مدنظر هستند.

وی در ادامه اظهار كرد: مسابقات قرائت و حفظ قرآن كه يك فعاليت تخصصی قرآنی است هيچ‌گاه جز اهداف كلان آموزش و پرورش نبوده و نيست اما كسب مهارت روخوانی و روان‌خوانی قرآن به عنوان اهداف اصلی آموزش قرآن در مقطع ابتدايی است و مديران و مربيان مدرسه به جای برگزاری مسابقه قرائت و حفظ اقدام بهتر است اقدام به برگزاری مسابقه روخوانی قرآن كريم برای كلاس‌های اول تا سوم و روان‌خوانی قرآن برای كلاس‌های چهارم و پنجم كنند يا برای مقطع راهنمايی رقابت‌های روان‌خوانی قرآن كريم (ترتيل آموزشی) برپا شود و همچنين بايد به درك و فهم آيات و عبارات قرآنی آن‌هم به صورت مستمر اهميت داده شود.

نباتی با اشاره به مهارت‌آموزی به جای قاعده‌آموزی، افزود: علت مهجوريت قرآن در جامعه اين نيست كه افراد با قواعد روخوانی و روان‌خوانی آشنا نيستند بلكه اشكال در اين است كه اصولا افراد با قرآن مانوس نيستند و بايد برای اين مسئله فكری كرد و يكی از راه‌كارهای مهم در اين زمينه، توجه به مهارت‌آموزی به جای قاعده‌آموزی است و در جلسات موفق و معتبر قرآنی كشور روش حاكم، مهارت‌آموزی است به نحوی كه استاد در صدر جلسه می‌نشيند و افرادی كه در حلقه انس با قرآن نشسته‌اند هر يك چند آيه قرائت می‌كنند و استاد اشكالات آنان را به صورت موردی و كوتاه برطرف می‌كند و تذكر می‌دهد اما در مدارس و كلاس‌های آموزشی قواعد قرآن محور آموزش هستند و معلم با شاگرد ارتباط يك سويه داشته و معمولا متكلم‌وحده است و آنچه كه بيش از همه مورد غفلت قرار می‌گيرد اين است كه قرآن كمتر تلاوت می‌شود.

وی درباره اجرای كامل برنامه درسی قرآن در مدارس گفت: مهم‌ترين عامل عدم موفقيت برنامه‌ها و طرح‌های قرآنی از جمله در اجرای برنامه درسی قرآن در آموزش و پرورش به ويژه در مقطع ابتدايی پيش‌بينی شده است و در برنامه‌ درس قرآن عوامل مهمی همچون معلمان و مربيان مدارس بايد كه بايد با ابعاد و اجزا برنامه درسی قرآن دانش‌آموزان آشنا شوند و مهارت لازم را در آموزش قرآن كسب كنند و وسايل آموزشی (لوح و نوار آموزشی قرآن برای معلم و دانش‌آموز، كتاب راهنمای تدريس معلم و ضبط صوت جهت رفع اختلالات آموزشی) تهيه و به نقش خانواده در آموزش توجه شود چراكه بيش از يك پنجم آموزش بر عهده خانواده است و مواردی كه بايد خانواده‌ها درباره فراهم آوردن زمينه‌های لازم آموزش قرآن به آنها توجه كنند در مقدمه هر يك از كتاب‌های درسی دانش‌آموزان ذكر شده است و اين مطالب بايد در عرض هم اجرا شوند تا اهداف مورد نظر محقق شوند.

وی درباره نحوه عملكرد معلمان در آموزش خانواده اظهار كرد: دعوت از والدين به صورت دوره‌ای، ارائه نمونه‌ای از روش آموزش قرآن با حضور دانش‌آموزان برای خانو‌اده‌ها جهت آشنايی والدين با حلاوت و

ريزه‌كاری‌های آموزش قرآن، بازگو كردن موارد عنوان شده در مقدمه كتاب برای والدين و بستن ميثاق شفاهی با خانواده‌ها كه روزی يك صفحه از قرآن كريم را قرائت كنند تا اين فرهنگ به كودكان منتقل شود از جمله مواردی است كه معلمان در دوران آموزش دانش‌آموزان بايد مدنظر قرار دهند و همچنين بايد مديران مدارس در زمينه آشنايی با برنامه درسی قرآن به قدر كافی توجيه شوند و با روش‌های ارزشيابی، نظارت و پشتيبانی مستمر از برنامه درسی قرآن آشنا و از عوامل موثر در رفع مهجوريت دروس قرآنی تلاش كنند و نبست به موضوعات قرآنی نظير استمرار بازديد و حمايت از كلاس‌های قرآنی آشنا باشند.

اين كارشناس قرآنی يادآور شد: بايد بين فعاليت‌ها و آموزش‌های عمومی قرآن و فعاليت‌های تخصصی و فوق برنامه تفكيك قائل شد و حوزه‌های علميه، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامی، مركز توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش بايد به اين نكته توجه كنند ولی متأسفانه روند فعاليت‌های قرآنی به جای عمومی شدن به سوی تخصصی شدن حركت می‌كنند و روزبه‌روز شاهد كمتر و كمتر شدن ارتباط عموم مردم با قرآن هستيم البته اين مطلب به معنای آن نيست كه نبايد فعاليت‌ها تخصصی شوند بلكه بايد توجه شود كه فعاليت‌های تخصصی هم بايد روز به روز ساده‌تر و عمومی‌تر شود به ويژه مراكزی كه در اين زمينه مسئوليت اصلی و مستقيم را دارند بايد در اهداف و روش‌ها تجديدنظر كنند.

وی در پايان از همه خوانندگان به ويژه دست اندركاران در حوزه فعاليت‌های قرآنی عاجزانه درخواست كرد و گفت: افراد بايد با توجه به اهميت و جايگاه قرآن به خود اجازه ندهند كه غير كارشناسانه درباره فعاليت و برنامه‌های قرآنی اظهارنظر كنند و هركس بايد با توجه به تخصص خود و با رعايت شان و جايگاه رفيع قرآن در جامعه مقدس و اسلامی اقدام به نقد منصفانه درباره اين موضوع كند و نبايد به تخريب يكديگر پرداخت و در عوض بايد در اجرای بهينه و شايسته امور قرآنی مشفق و دلسوز همديگر شوند.

فهم قرآن، حلقه گمشده‌ فعاليت‌های قرآنی است

كم‌توجهی مردم به فراگيری و قرائت قرآن كريم از نفهميدن آن نشات می‌گيرد و متاسفانه نفهميدن قرآن به حلقه گمشده فعاليت‌های قرآنی تبديل شده است.

«رضا نباتی» كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: پاسخ اصلی به اين سئوال كه چرا مردم مسلمان ايران با همه علاقه و عشقی كه به قرآن كريم دارند و حاضرند جان خود را فدای قرآن كنند ولی باز هم آن را مطالعه و قرائت نمی‌كنند مبين اين نكته است كه «مردم معنای قرآن را نمی‌فهمند» همين مطلب بسيار ساده باعث شده تا افراد از تلاوت قرآن كمتر احساس لذت داشته و پی‌گير يادگيری آن باشند درحالی كه امام علی (ع) در خطبه‌ای در نهج‌البلاغه می‌فرمايد: «كسی با قرآن هم‌نشين نشد مگر آن‌كه يك فزونی و يا يك كاستی از كنار آن برخاست، فزونی هدايت و كاستی در نادانی.»

اين كارشناس قرآنی درباره نحوه ايجاد جريان فهم قرآن كريم يادآور شد: متوليان امور قرآنی كشور می‌توانند با استفاده از نعمت اشتراك زبان و خط فارسی با قرآن كريم به بررسی معضلات و مشكلات بی‌علاقگی مخاطبان نسبت به يادگيری قرآن كريم پرداخته و با اين حركت اقدام به كشف حلقه گمشده (فهم قرآن) كنند.

وی افزود: متوليان بايد برای ايجاد ارتباط مفهومی آيات و عبارات ساده و پركاربرد قرآن با فهم عمومی مردم جامعه اسلامی تلاش كنند چراكه اين حلقه مفقوده مقدمه لازم در رسيدن به مرحله تدبر و تفسير قرآن كريم است.

 كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتب درسی آموزش و پرورش :

متوليان امور قرآنی كشور می‌توانند با استفاده از نعمت اشتراك زبان و خط فارسی با قرآن كريم حلقه گمشده (فهم قرآن) را كشف و در ايجاد ارتباط مفهومی آيات و عبارات ساده و پركاربرد قرآن با فهم عمومی مردم جامعه اسلامی سعی كنند چراكه اين حلقه مفقوده مقدمه لازم در رسيدن به مرحله تدبر و تفسير قرآن كريم است

وی در ادامه درباره رمز شكوفايی در حوزه قرآن كريم گفت: اغلب معلمان قرآنی در آموزش روخوانی و روان‌خوانی از روش هم‌خوانی استفاده می‌كنند يعنی اين‌كه خود معلم به تلاوت قرآن پرداخته يا اينكه نوار صوتی قرائت يكی از قاريان قرآن كريم پخش می‌شود و دانش‌آموزان هم به تكرار آيات تلاوت شده می‌پردازند درحالی كه اين روش يادگيری «سم آموزش روخوانی قرآن» است چراكه دانش‌آموزان از طريق شنيدن به تلاوت آيات می‌پردازند و از لحاظ شناخت حروف، حركات و علائم با مشكل جدی روبه‌رو می‌شوند.

نباتی تصريح كرد: دانشمندان معتقدند كه كره چشم تنبل‌ترين عضو بدن است و 90 درصد آنچه را می‌بيند به مغز انتقال نمی‌‌دهد. اگر بخواهيم مهارت روخوانی قرآن كريم در آموزش و پرورش به طور صحيح اتفاق بيفتد معلم به هيچ عنوان نبايد به قرائت بپردازد بلكه فقط دانش‌آموزان را در امر تلاوت راهنما باشد و اين عمل مانند يادگيری دوچرخه‌سواری است و كودك با نظارت والدين با تمرين و تكرار فراوان به مهارت تعادل دوچرخه‌سواری دست می‌يابد و ديگر اينكه معلم از مرحله بخش‌خوانی و شمرده‌خوانی قرآن كريم نبايد سريع عبور كند بلكه با صبر و تحمل، كودكان را تشويق كند تا قرآن‌آموزان، خود به سلامت و با موفقيت اين مرحله از فراگيری قرآن كريم را پشت سر بگذارند .

وی در ادامه تاكيد كرد: در امر آموزش بهتر است از رسم‌الخط مناسب و نزديك به فارسی استفاده شود درحالی كه متاسفانه نبود رسم‌الخط مناسب از علل مهم عدم موفقيت افراد در فراگيری قرآن كريم بوده و دانش‌آموزان در يادگيری دچار سرخوردگی می‌شوند و با قرآن كريم هم مانوس نمی‌شوند و اين به دليل وجود اغلاط متعدد اعرابی و استفاده از رسم‌الخط‌های مختلفی چون عثمان طه، طاهر خوشنويس، نيريزی و غيره است كه از حيث سهولت در خواندن، فاقد معيار‌ها و استانداردهای لازم است.

نباتی در ادامه افزود: برای فراگيری بهينه، استفاده از قرآن كم اعراب و علائم چاپ مركز طبع و نشر قرآن كريم جمهوری اسلامی ايران توصيه می‌‌شود و معلم در آموزش قرائت بايد بيشترين توجه را به شيوه اشاره در حركات كوتاه و كشيده داشته باشد يعنی اشاره به مصوت‌ها چراكه عموم افراد حروف را كاملا می‌شناسند و اغلب اشتباهات آن‌ها در فراگيری قرآن به حركات و علائم بازمی‌گردد پس چشم دانش‌آموزان بايد به مرور حركات را بشناسد و در تلاوت آيات و عبارات به تعادل بينايی برسند.

 «رضا نباتی»:

از راه‌كارهای مهم جهت رفع مهجوريت قرآن و ايجاد موانست مردم با قرآن كريم، توجه به مهارت‌آموزی به جای قاعده‌آموزی است و در جلسات موفق و معتبر قرآنی كشور، روش آموزشی حاكم بر جلسات، روش مهارت‌آموزی است

كارشناس امور قرآنی دفتر تاليف و برنامه‌ريزی كتاب‌های درسی آموزش و پرورش درباره اجرای فعاليت‌های فوق برنامه‌ای كه مكمل برنامه‌های درسی قرآنی است، تصريح كرد: دانش‌آموزان در حالی در مسابقات قرآنی و معارف اسلامی شركت می‌كنند كه دوره آموزشی و محتوايی برای مسابقات قرآنی در مدرسه پيش‌بينی نشده؛ در مقابل محتوای كتاب‌های درسی قرآن، دينی و ساير كتاب‌هايی كه با دقت‌های فراوان توسط پژوهش‌گران دفتر برنامه‌ريزی و تاليف كتب درسی، طراحی و متناسب با نيازها و علايق دانش‌آموزان تهيه و در اين كتاب‌های‌ درسی قرار می‌گيرند و متاسفانه اين موضوعات كمتر در مسابقات قرآنی مدنظر هستند.

وی در ادامه اظهار كرد: مسابقات قرائت و حفظ قرآن كه يك فعاليت تخصصی قرآنی است هيچ‌گاه جز اهداف كلان آموزش و پرورش نبوده و نيست اما كسب مهارت روخوانی و روان‌خوانی قرآن به عنوان اهداف اصلی آموزش قرآن در مقطع ابتدايی است و مديران و مربيان مدرسه به جای برگزاری مسابقه قرائت و حفظ بهتر است اقدام به برگزاری مسابقه روخوانی قرآن كريم برای كلاس‌های اول تا سوم و روان‌خوانی قرآن برای كلاس‌های چهارم و پنجم كنند يا برای مقطع راهنمايی رقابت‌های روان‌خوانی قرآن كريم (ترتيل آموزشی) برپا شود و همچنين بايد به درك و فهم آيات و عبارات قرآنی آن‌هم به صورت مستمر اهميت داده شود.

نباتی با اشاره به مهارت‌آموزی به جای قاعده‌آموزی، افزود: علت مهجوريت قرآن در جامعه اين نيست كه افراد با قواعد روخوانی و روان‌خوانی آشنا نيستند بلكه اشكال در اين است كه اصولا افراد با قرآن مانوس نيستند و بايد برای اين مسئله فكری كرد و يكی از راه‌كارهای مهم در اين زمينه، توجه به مهارت‌آموزی به جای قاعده‌آموزی است.

وی افزود: در جلسات موفق و معتبر قرآنی كشور روش حاكم، مهارت‌آموزی است به نحوی كه استاد در صدر جلسه می‌نشيند و افرادی كه در حلقه انس با قرآن نشسته‌اند هر يك چند آيه قرائت می‌كنند و استاد اشكالات آنان را به صورت موردی و كوتاه برطرف می‌كند و تذكر می‌دهد اما در مدارس و كلاس‌های آموزشی، قواعد قرآن، محور آموزش هستند و معلم با شاگرد ارتباط يك سويه داشته و معمولا متكلم‌وحده است و آنچه كه بيش از همه مورد غفلت قرار می‌گيرد اين است كه قرآن كمتر تلاوت می‌شود.

نباتی درباره نحوه عملكرد معلمان در آموزش خانواده اظهار كرد: دعوت از والدين به صورت دوره‌ای، ارائه نمونه‌ای از روش آموزش قرآن با حضور دانش‌آموزان برای خانو‌اده‌ها جهت آشنايی والدين با حلاوت و ريزه‌كاری‌های آموزش قرآن، بازگو كردن موارد عنوان شده در مقدمه كتاب برای والدين و بستن ميثاق شفاهی با خانواده‌ها(كه روزی يك صفحه از قرآن كريم را قرائت كنند تا اين فرهنگ به كودكان منتقل شود) از جمله مواردی است كه معلمان در دوران آموزش دانش‌آموزان بايد مدنظر قرار دهند همچنين بايد مديران مدارس در زمينه آشنايی با برنامه درسی قرآن به قدر كافی توجيه شوند و با روش‌های ارزشيابی، نظارت و پشتيبانی مستمر از برنامه درسی قرآن آشنا و از عوامل موثر در رفع مهجوريت دروس قرآنی تلاش كنند.

اين كارشناس قرآنی يادآور شد: بايد بين فعاليت‌ها و آموزش‌های عمومی قرآن و فعاليت‌های تخصصی و فوق برنامه تفكيك قائل شد و حوزه‌های علميه، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامی، مركز توسعه و ترويج فعاليت‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش بايد به اين نكته توجه كنند ولی متأسفانه روند فعاليت‌های قرآنی به جای عمومی شدن به سوی تخصصی شدن حركت می‌كنند و روزبه‌روز شاهد كمتر و كمتر شدن ارتباط عموم مردم با قرآن هستيم البته اين مطلب به معنای آن نيست كه نبايد فعاليت‌ها تخصصی شوند بلكه بايد توجه شود كه فعاليت‌های تخصصی هم بايد روز به روز ساده‌تر و عمومی‌تر شود به ويژه مراكزی كه در اين زمينه مسئوليت اصلی و مستقيم را دارند بايد در اهداف و روش‌ها تجديدنظر كنند.

وی در پايان از همه خوانندگان به ويژه دست اندركاران در حوزه فعاليت‌های قرآنی عاجزانه درخواست كرد و گفت: افراد بايد با توجه به اهميت و جايگاه قرآن به خود اجازه ندهند كه غير كارشناسانه درباره فعاليت و برنامه‌های قرآنی اظهارنظر كنند و هركس بايد با توجه به تخصص خود و با رعايت شان و جايگاه رفيع قرآن در جامعه مقدس و اسلامی اقدام به نقد منصفانه درباره اين موضوع كند و نبايد به تخريب يكديگر پرداخت و در عوض بايد در اجرای بهينه و شايسته امور قرآنی مشفق و دلسوز همديگر شوند.
+  ۸۷/۰۳/۰۶  رضا نباتی | 
 
صفحه نخست
مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب
بسم الله الرحمن الرحيم
چرا فرهنگ آموزش قرآن ؟
امروزه از آموزش و يادگيري به عنوان يک رويداد فرهنگي آن هم از نوع پيچيده ياد مي شود. آموزش و يادگيري در بستري از فرهنگ وفعاليت فرهنگي اتفاق مي افتد و نتيجه اي هم که ارائه مي کند، خود يک رويداد فرهنگي است....
با كمي دقت در اطراف خود به اين مساله پي مي بريم كه بسياري از رفتارها و سوء رفتارهاي فردي واجتماعي ريشه در فرهنگ آموزش دارد. به عنوان مثال همه ما نماز مي خوانيم زيرا همان وقتي كه نوزادي بيش نبوديم مادر وپدر خود را بر سجاده نماز ديديم و يا چشم باز كرديم وآنها را سر سفذه سحري ديديم در حالي كه راديو دعاي سحر پخش ميكرد. اما چند بار پدر و مادرمان را مشغول خواندن قرآن ديديم ؟ و بچه هاي ما پدر ومادر ومعلم خود را مشغول تلاوت و توجه به قرآن ديدند ؟ ...
اين مساله فقط به حوزه علوم انساني مربوط نمي شود بلکه ساير حوزه هاي معرفتي از جمله تجربي و رياضي و... در تقابل با چنين فرهنگي اتفاق مي افتد. پاسخ به اين سوال كه آيا علوم محض هم وجود دارند و يا خير ؟ از مسائلي است كه امروزه كم وبيش در مجامع علمي وديني كشورهاي اسلامي مطرح است. بي سبب نيست که بسياري از فعاليت هاي آموزشي آن چنان که بايد مؤثر وکارآمد نيستند. زيرا درکشور ما هنوز قبول اين باورکه امر آموزش يک رخ داد فرهنگي است، که نه به يکباره بلکه درطول زمان شکل گرفته و شبکه محکمي از باورها و پيش فرض ها را تشکيل مي دهد، چندان مورد قبول و توجه واقع نشده است... .
يکي از دلايل کندي توليد علم در کشورهاي درحال توسعه، عقب ماندگي آموزش وپرورش آشکار، نسبت به آموزش وپرورش پنهان است. همين مساله « شکاف آموزشي» عميقي را در پي داشته و دارد...؛ درحال حاضر اين شکاف آموزشي درگسترش فعاليتهاي مختلف قرآني کشور اعم از آموزش هاي عمومي قرآن و فعاليت هاي فوق برنامه وتخصصي قرآني به وضوح ديده مي شود. البته دلايل آن ريشه در نگاه هاي تك بعدي و برنامه ريزي ها و عملكردهاي سطحي و شتابزده گذشته دارد. هنوز بسياري از فعالان قرآني، آموزش را صرفا انتقال يک سري اطلاعات، قواعد و برخي مهارت هاي قرآني به فراگيران تلقي مي کنند و حتي در برابر روش ها و متد جديد آموزشي از خود عکس العمل منفي نشان مي دهد... .
از اصول اساسي سند چشم انداز کشور، توجه جدي به ‹‹ توليد علم ›› است.... باكمال تأسف بايد گفت : هنوز هم، به جاي توجه واستقبال از افكار خلاق، اين افراد هستند که درعرصه هاي مختلف فعاليت هاي قرآني صاحب قدرت و نام هستند و پذيرش اين مساله که از راه هاي بهتر و ساده تر و در زمان کمتر نيز مي توان به اهداف رسيد؛ و يا اينکه هدف هاي تعريف شده با انتظارات جامعه نسبت مناسب تري مي تواند داشته باشد پس بايد به ناچار تغييرات نسبي و در مواردي تغييرات کلي اعمال بشود... براي عده اي چندان خوشايند نيست... .
بديهي است در بستر چنين شکاف آموزشي، توليد علم رشد چنداني نخواهد داشت و عواقب اين روند نيز چيزي جز تعصّبات غلط و تهجرگرايي از سويي و کنار کشيدن افراد خوش ذوق و دلسوز از مشارکت فعال در چنين حوزه هايي از سوي ديگر، نخواهد بود....
به نظر مي رسد متوليان امور فرهنگي و قرآني کشور نيز به اين نتيجه رسيده اند كه به جاي تثبيت وضعيت فعلي، بايد به استقبال تغيير بروند. زمان آن فرا رسيده است تا با تأمل در شيوه هاي کهن، از روش هاي آموزش سنتي پلي به شيوه هاي نوين زده و با توجه جدي به فرهنگ آموزش، شکاف آموزشي را پرکرد . تجربه ثابت کرده که هرگاه تغييرات به صورت نسبي و به مرور انجام نشود، در دراز مدت اصل مسأله و حتي بخشي از جامعه را دچار بحران مي کند. رهنمودهاي مقام معظم رهبري در سال هاي اخير به تنهايي خودگوياي اين مدعا است و زمينه مناسب را براي اين گونه تغييرات فراهم کرده است... .
با توجه به آنچه گفته شد توجه جدي به ‹‹ فرهنگ آموزش قرآن ›› به عنوان يك نگاه جديد با هدف آسيب شناسي و نقد و بررسي فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و ترويجي قرآني کشور ضروري مي نمايد. با توجه به نگاه فرهنگي به مقوله آموزش قرآن،مي توان به نقد ساختارهاي موجود، اصلاح محتواي آموزشي و ارائه تصوير مناسب الگوهاي برتر پرداخت... .
در چنين نگاهي ديگر تنها معلمين و دروس ديني وقرآن متكفل امر خطير تعليم وتربيت اسلامي وقرآني كه مد نظر امام راحل بود، نيستند. بلكه همه دروس وهمه معلمان و دبيران اعم از رياضي ، علوم تجربي، حرفه وفن ، زيست شناسي وفيزيك وشيمي و... در حد خود در اين زمينه داراي سهم و وظيفه هستند... .
رويكرد فرهنگ آموزش يك رويكرد جديد نيست بلكه قرآن كريم نيز چنين رويكردي دارد. راز جاودانگي قرآن نيز همين نگاه فرهنگ آموزشي است. به عنوان مثال قرآن كريم در آيات 48- 49 و 50 سوره مباركه روم، در زماني كه مراحل تشكيل ابر و بارش باران را به زيبايي بيان مي كند نتيجه اي كه مي گيرد بيان يك نكته تربيتي واعتقادي هم چون بحث معاد است... و يا در سيره پيامبر (ص) وائمه هدي عليهم السلام مي خوانيم كه روزي كه پيامبر به دليل اين كه خود خرما خورده بود از نصيحت كودكي كه مادرش از او خواسته تا به فرزندش بگويد تا خرما نخورد خودداري مي كند... و يا امام صادق (ع) فرمود : كونوا دعاة الناس بغير السنتكم.( مردم را با عمال خوب خود به اسلام دعوت كنيد) ... اين جمله امام راحل وعظيم اشان انقلاب نيز مي تواند به عنوان شعار آموزش وپرورذش جمهوري اسلامي قرار گيرد كه : ‹‹ بچه هاي ما بايد تربيت قرآني بشوند ›› ...
,,, امید است دوستان عزیز بنده را در این مهم یاری رسانند.
مدیر وبلاگ : رضا نباتی
تلفن تماس : 09122712760

پیوندهای روزانه
6- فقط مدرسه
5- مدارس چند پايه ( شمس الدين قاسمي )
1- گل هاي بهشت
7- دارالقرآن آموزش و پرورش (خانه ی قرآن)
1- پروفایل مدیر وبلاگ
2- عكس مدير وبلاگ 1
3- عكس مدير وبلاگ 2
4- دارالقرآن الکریم (خانه قرآن)
3- گروه قرآن دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
آذر ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
شهریور ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
فروردین ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
آرشيو
موضوعات
مباحث تربیتی
مدرسه راهنمایی جاوید
آموزش قرآن
تربيت قرآنی
اخبار قرآنی
تلاوت های ماندگار
مقالات پژوهشی
مقالات آموزشی
دل نوشته ها
معرفی کتاب
وبلاگ معلمان قرآن
وب سایت های قرآنی
نشریات قرآنی
طرح و پیشنهاد
رهنمودهای قرآنی
نمی از یم قرآن
قطره اما دریا (حدیث )
اشعار قرآنی
لطایف قرآنی
جملات ادبی
دانستنی های معلمان قرآن
نرم افزار های قرآنی
یاد ایام
نقد و بررسی
آیا می دانید که ...؟
مناجات نامه
آموزش نماز
روش های حفظ قرآن
پرسش وپاسخ های قرآنی
ادبیات قرآنی
هنر و آموزش قرآن
تاریخ آموزش قرآن
گزارش
عکس
مصاحبه
اعجاز قرآن
پیوندها
1- خبرگزاري قرآني ايران - ايكنا
2- گروه قرآن دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي
3- آموزش نيوز
4- وزارت آموزش و پرورش
5- مجتمع آموزشي جاويد
6- مدرسه راهنمايي جاويد
7- انجمن آموزش ابتدايي معلمان آذربابجان غربي
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM